+ bažanti
  + brojleři
   + daňci
    + divoká prasata
     + drůbež
      + jeleni
       + kamzíci
        + klisny
         + kočky
          + koně
           + koroptve
            + kozy
             + králíci
              + krávy
               + malá zvířata
                + mufloni
                 + ovce
                  + prasata
                   + prasnice
                    + psi
                     + skot
                      + srnčí
                       + tetřev hlušec
                        + zajíci
                         + Antiparazitika
                          + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                           + Beta-blokátory
                            + Choleretika, hepatoprotektiva
                             + Dermatologika
                              + Hypotalamické hormony
                               + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                 + Intrauter. antinfektiva
                                  + Lokální anestetika
                                   + Nesteroidní antiflogistika
                                    + Otologika
                                     + Parasympatolytika, antidota
                                      + Uterotonika
                                       + Vakcíny proti kokcidióze
                                        + Vitamíny
                                         + BIOPHARM - VÚBVL
                                          + EMDOKA - Belgie
                                           + FATRO - Itálie
                                            + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                             CLOXALENE PLUS intramamární mast

                                             Dodavatel: 

                                             FATRO - Itálie

                                             Zvířata: 

                                             krávy, skot

                                             Balení: 

                                             3 x 4 aplikátory

                                             Složení: 

                                             Ampicillinum natricum, Dicloxacillinum natricum

                                             Léková forma

                                             Intramamární mast.
                                             Bílá mast.

                                             Cílové druhy zvířat

                                             Skot (dojnice v laktaci).

                                             Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                             K léčbě akutních a subakutních mastitid krav v laktaci vyvolaných mikroorganizmy citlivými k ampicilinu a dikloxacilinu (stafylokoky, streptokoky, E. coli).

                                             Kontraindikace

                                             Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny, nebo na některou z pomocných látek.

                                             Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                             Nejsou.

                                             Zvláštní opatření pro použití

                                             Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                             Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
                                             Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
                                             Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k ampicilinu a dikloxacilinu a snížit účinnost terapie ostatními beta-laktamy z důvodu možné zkřížené rezistence.

                                             Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                             Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.
                                             V případě potřísnění omyjte postižené místo dostatečným množstvím vody.
                                             Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky
                                             i vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
                                             Pokud se po kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže
                                             s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.
                                             Po použití si umyjte ruce.

                                             Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                             U jedinců hypersenzitivních k penicilinu může přípravek vyvolat alergické reakce, které mohou být zvládnuty při přerušení léčby a podání antialergik.

                                             Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                             Lze použít během březosti a v průběhu laktace.

                                             Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                             Semisyntetický penicilin může být kombinován s aminoglykosidovými antibiotiky.

                                             Podávané množství a způsob podání

                                             Intramamární podání.
                                             Obsah jednoho aplikátoru do každé ošetřované čtvrtě v intervalu 12 hodin, tj. po dvou po sobě následujících dojeních.

                                             Před zahájením léčby je třeba úplně vydojit infikovanou čtvrť a každý struk pečlivě očistit a vydezinfikovat. Prsty uchopíme konec struku a druhou rukou zavedeme jemně kanylu aplikátoru do strukového kanálku. Veškerý obsah aplikátoru opatrně aplikujeme do struku. Poté palcem a ukazováčkem jemně vytlačíme léčivo vzhůru strukovým kanálkem. Poté jemně masírujeme léčenou čtvrť oběma rukama směrem vzhůru, aby se léčivo stejnoměrně rozptýlilo v cisterně.
                                             Léčbu je třeba doplnit správnými chovatelskými a zoohygienickými postupy, aby se snížilo riziko infekce a bylo možné kontrolovat vytváření rezistence.

                                             Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                             Peniciliny mají obecně nízkou toxicitu. Toxické účinky byly zaznamenány při extrémně vysokých dávkách.

                                             Ochranné lhůty

                                             Maso: 2 dny
                                             Mléko: 48 hodin

                                             Hlavní inkompatibility

                                             Nejsou známy.

                                             Doba použitelnosti

                                             Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
                                             Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

                                             Zvláštní opatření pro uchovávání

                                             Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

                                             Držitel rozhodnutí o registraci

                                             FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.