+ bažanti
  + brojleři
   + daňci
    + divoká prasata
     + drůbež
      + jeleni
       + kamzíci
        + klisny
         + kočky
          + koně
           + koroptve
            + kozy
             + králíci
              + krávy
               + malá zvířata
                + mufloni
                 + ovce
                  + prasata
                   + prasnice
                    + psi
                     + skot
                      + srnčí
                       + tetřev hlušec
                        + zajíci
                         + Antiparazitika
                          + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                           + Beta-blokátory
                            + Choleretika, hepatoprotektiva
                             + Dermatologika
                              + Hypotalamické hormony
                               + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                 + Intrauter. antinfektiva
                                  + Lokální anestetika
                                   + Nesteroidní antiflogistika
                                    + Otologika
                                     + Parasympatolytika, antidota
                                      + Uterotonika
                                       + Vakcíny proti kokcidióze
                                        + Vitamíny
                                         + BIOPHARM - VÚBVL
                                          + EMDOKA - Belgie
                                           + FATRO - Itálie
                                            + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                             MICOSPECTONE plv. sol. ad us. vet.

                                             Dodavatel: 

                                             FATRO - Itálie

                                             Zvířata: 

                                             brojleři, drůbež, prasata, prasnice

                                             Balení: 

                                             1 x 250 g

                                             Složení: 

                                             Lincomycinum, Spectinomycinum

                                             Léková forma

                                             Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

                                             Cílové druhy zvířat

                                             Prasata, kur domácí.

                                             Indikace s upřesněním pro každý cílový druh zvířat

                                             Infekce vyvolané Gram+ a Gram- mikroorganismy a mykoplasmaty.
                                             Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida.
                                             Kur domácí - kuřata: mykoplasmóza, CRD.

                                             Kontraindikace

                                             Nepodávat nosnicím, koním a králíkům.
                                             Použití přípravku u druhů, které nejsou specifikovány v příbalové informaci, může vést k vedlejším účinkům, zejména ze strany gastrointestinálního traktu.

                                             Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                             Nepodávat přežvýkavcům s funkčním bachorem.

                                             Zvláštní opatření pro použití

                                             Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                             Neuplatňuje se.

                                             Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                             Nejsou.

                                             Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                             Aplikace může vyvolat u prasat průjem.

                                             Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                             MICOSPECTONE plv. sol. není indikován během laktace a gravidity.

                                             Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                             Nepodávat společně s myorelaxanciemi.

                                             Podávané množství a způsob podání

                                             V pitné vodě.
                                             Kuřata:
                                             V prvních 3 týdnech stáří: 3 g / 10 kg. ž. hm. po 3 dny;
                                             Po 3 týdnech: 1 g / 10 kg ž. hm. po 3 dny.
                                             Selata:
                                             0,3 g / 10 kg ž.hm. po 3 dny

                                             Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                             Specifická antidota pro případ předávkování nejsou známa.

                                             Ochranné lhůty

                                             Maso prasat 14 dnů, maso kuřat 7 dnů.
                                             Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

                                             Inkompatibility

                                             Myorelaxans.

                                             Doba použitelnosti

                                             4 roky. Po rozpuštění ve vodě 48 hodin. Roztok chránit před světlem.

                                             Zvláštní opatření pro uchovávání

                                             Při teplotě 15°C - 25°C.

                                             Držitel rozhodnutí o registraci

                                             FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy