+ bažanti
  + brojleři
   + daňci
    + divoká prasata
     + drůbež
      + jeleni
       + kamzíci
        + klisny
         + kočky
          + koně
           + koroptve
            + kozy
             + králíci
              + krávy
               + malá zvířata
                + mufloni
                 + ovce
                  + prasata
                   + prasnice
                    + psi
                     + skot
                      + srnčí
                       + tetřev hlušec
                        + zajíci
                         + Antiparazitika
                          + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                           + Beta-blokátory
                            + Choleretika, hepatoprotektiva
                             + Dermatologika
                              + Hypotalamické hormony
                               + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                 + Intrauter. antinfektiva
                                  + Lokální anestetika
                                   + Nesteroidní antiflogistika
                                    + Otologika
                                     + Parasympatolytika, antidota
                                      + Uterotonika
                                       + Vakcíny proti kokcidióze
                                        + Vitamíny
                                         + BIOPHARM - VÚBVL
                                          + EMDOKA - Belgie
                                           + FATRO - Itálie
                                            + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                             OTOPET ušní kapky, roztok pro psy

                                             Dodavatel: 

                                             FATRO - Itálie

                                             Zvířata: 

                                             malá zvířata, psi

                                             Balení: 

                                             1 x 130 g

                                             Složení: 

                                             Niaouli etheroleum, Lidocaini, Zinci

                                             Léková forma

                                             Ušní kapky, roztok
                                             Čirý bezbarvý roztok.

                                             Cílový druh zvířat

                                             Psi.

                                             Indikace s upřesněním pro každý cílový druh

                                             Akutní a chronická otitis externa u psů.

                                             Kontraindikace

                                             Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat v případě perforace ušního bubínku.

                                             Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                             Nejsou.

                                             Zvláštní opatření pro použití

                                             Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                             Před použitím důkladně protřepat.

                                             Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                             Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva s kůží. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.
                                             Zamezte styku přípravku s kůží a jeho vniknutí do očí, protože přípravek může způsobit jejich podráždění. Zasažená místa opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

                                             Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                             Nejsou.

                                             Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                             Lze použít v průběhu březosti a laktace.

                                             Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                             Nejsou známy.

                                             Podávané množství a způsob podání

                                             Ušní podání.
                                             Množství aplikovaného přípravku závisí na velikosti psa; přípravek by měl naplnit ušní kanál, a proto u malých psů postačuje stisknout lahvičku 1x, u středních psů 2-3x a u velkých psů 4-5x.
                                             Při aplikaci je vhodné položit zvíře na bok tak, aby ošetřované ucho bylo lehce přístupné. Přidržet špičku ucha kolmo vzhůru a aplikovat dostatečné množství léku do vnějšího zvukovodu.
                                             Po aplikaci přípravku masírovat okolí ucha tak, aby se docílilo vypuzení nežádoucího obsahu z ušního kanálu. Poté vatou vysušit vnitřek boltce bez ohledu na to, zda v uchu zůstane malé množství tekutiny.
                                             Zprvu by se ošetření mělo provádět ráno a večer, ale jakmile pes přestane potřásat hlavou, postačuje jedna aplikace denně. Po 3-4 dnech léčby se zvíře zpravidla zklidní a zmizí nepříjemný zápach. Po klinickém uzdravení se doporučuje pokračovat v léčbě další2-3 dny. Přípravek je vhodný rovněž k prevenci recidiv a k pravidelnému čištění uší: k tomu postačuje čistit uši každých 7 až 8 dní.

                                             Předávkování

                                             Neuplatňuje se.

                                             Ochranné lhůty

                                             Není určeno pro potravinová zvířata.

                                             Inkompatibility

                                             Nejsou známy.

                                             Doba použitelnosti

                                             Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.
                                             Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

                                             Zvláštní opatření pro uchovávání

                                             Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                             Chraňte před světlem.

                                             Držitel rozhodnutí o registraci

                                             FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie