POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.
svolává na den 7.6. 2018 v 10.00 hodin
VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se uskuteční v sídle Společnosti
více v Sekci informace o akcionáře