+ bažanti
  + brojleři
   + daňci
    + divoká prasata
     + drůbež
      + jeleni
       + kamzíci
        + klisny
         + kočky
          + koně
           + koroptve
            + kozy
             + králíci
              + krávy
               + malá zvířata
                + mufloni
                 + ovce
                  + prasata
                   + prasnice
                    + psi
                     + skot
                      + srnčí
                       + tetřev hlušec
                        + zajíci
                         + Antiparazitika
                          + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                           + Beta-blokátory
                            + Choleretika, hepatoprotektiva
                             + Dermatologika
                              + Hypotalamické hormony
                               + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                 + Intrauter. antinfektiva
                                  + Lokální anestetika
                                   + Nesteroidní antiflogistika
                                    + Otologika
                                     + Parasympatolytika, antidota
                                      + Uterotonika
                                       + Vakcíny proti kokcidióze
                                        + Vitamíny
                                         + BIOPHARM - VÚBVL
                                          + EMDOKA - Belgie
                                           + FATRO - Itálie
                                            + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                             ATROPINE SULPHATE FATRO 1 mg/ml injekční roztok

                                             Dodavatel: 

                                             FATRO - Itálie

                                             Zvířata: 

                                             kočky, malá zvířata, psi

                                             Balení: 

                                             1 x 10 ml

                                             Složení: 

                                             Atropini sulfas

                                             Léková forma

                                             Injekční roztok.
                                             Čirý bezbarvý roztok.

                                             Cílové druhy zvířat

                                             Kočky a psi.

                                             Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                             ATROPINE SULPHATE FATRO je indikován:
                                             • jako antidotum při anticholinesterázové otravě (estery kyseliny fosforečné, organofosfáty, karbamáty);
                                             • jako adjuvans pro celkovou anestezii (prevence bradykardie a bronchiální sekrece);
                                             • jako antispasmotikum (působí na gastrointestinální, močovou, děložní a bronchiální svalovinu včetně žlučovodů);
                                             • jako srdeční stimulans v případech sinusové bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku;
                                             • jako dechové stimulans a k omezení bronchiální sekrece.

                                             Kontraindikace

                                             Nepoužívat u zvířat s glaukomem, protože mydriatický účinek brání proudění tekutin a zvyšuje se nitrooční tlak. Nepoužívat u starých zvířat s arytmií nebo srdečními poruchami. Kromě toho, přípravek může zpomalit ústup příznaků střevní atonie.
                                             Po podání atropinu dochází k suchosti sliznic a ovlivnění polykacího reflexu a proto je třeba opatrnosti při krmení a napájení pro nebezpečí možné pneumonie ab ingestum.

                                             Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                             Nejsou.

                                             Zvláštní opatření pro použití

                                             Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                             Farmakologický účinek ATROPINE SULPHATE FATRO, je-li podáván injekčně, může být dávkován na požadovaný efekt v případě sinusové bradykardie a atrio-ventrikulárního bloku. V případech anticholinesterázové otravy je vhodné podat 1/4 dávky i.v. a zbytek s.c. nebo i.m.

                                             Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                             Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže nebo sliznice s přípravkem.
                                             V případě, že dojde k náhodnému zasažení, je třeba potřísněné místo ihned omýt tekoucí vodou.
                                             V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

                                             Nežádoucí účinky
                                             • Blokáda muskarinových receptorů v různých orgánech vyvolává dominantní nebo parasympatický tonus a je striktně závislý na velikosti dávky.
                                             • Slinné žlázy jsou citlivé na malé dávky ATROPIN SULPHATE FATRO. Avšak k vyvolání vagolytických účinků na srdci je nutno použít vyšších dávek. To může vést k tomu, že u některých citlivějších subjektů stejná dávka vyvolá rozdílné reakce:
                                             • kardiovaskulární účinky: tachykardie, arytmie;
                                             • gastrointestinální účinky: vrhnutí, paralysa ilea, suchost v dutině ústní, relaxace břicha;
                                             • močopohlavní účinky: retence moče;
                                             • účinky na dýchací aparát: suchost dýchacích cest.

                                             Při otravě ATROPINE SULPHATE FATRO podat anticholinesterázová léčiva jako např. physostigmin salicylát i. v. v dávce 0,1 - 0,6 mg/kg. ž. hm.

                                             Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                             Březost: Použití není doporučováno během březosti.
                                             Laktace: Nepoužívat během laktace.

                                             Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                             Je kompatibilní s aplikací anestetik běžně používaných ve veterinární praxi jako jsou: inhalační anestetika, barbituráty, xylazin, ketamin a acepromazin, jehož vagolytický účinek potencuje. Atropin antagonizuje působení antiemetika metoklopramidu.

                                             Podávané množství a způsob podání

                                             Subkutánně, intramuskulárně nebo intravenózně v dávce:
                                             0,02 - 2 mg účinné látky/ kg ž. hm. (ekvivalentní 0,02 - 2 ml přípravku/ kg ž. hm.).

                                             Veterinární lékař může upravit dávku podle potřeby. Nejnižší dávka se používá pro preanestezii. Nejvyšší dávka se aplikuje u těžkých případů anticholinesterázové otravy.
                                             Doporučuje se aplikovat ATROPINE SULPHATE FATRO dokud se nedosáhne požadovaného účinku nebo každých 6-8 hodin v případech bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku.
                                             V případech anticholinesterázové otravy podat 1/4 dávky i.v. a zbytek i.m. nebo s.c. každých 6-8 hodin do získání požadovaného efektu.
                                             Podobně postupovat v případech sinusové bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku
                                             tzn. podat atropin každých 6-8 hodin dokud se nedosáhne potřebného účinku.

                                             Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                             Intoxikace atropinem vyvolává: suchost hltanu, poruchu polykání, rozšíření zornic, žízeň, tachykardii, zácpu, hyperpnoe, svalový třes, ataxii, dráždivost.
                                             Jako antidota lze použít anticholinesterázové preparáty jako např.: physostigmin salicylát aplikovaný i.v. v dávce 0,1 - 0,6 mg/kg ž. hm.

                                             Ochranné lhůty

                                             Není určeno pro potravinová zvířata.

                                             Inkompatibility

                                             Bývá uváděna inkompatibilita roztoků atropiniumsulfátu s methicilinem, promazinem a s hydrogenuhličitanem sodným.

                                             Doba použitelnosti

                                             Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.
                                             Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

                                             Zvláštní opatření pro uchovávání

                                             Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                             Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

                                             Držitel rozhodnutí o registraci

                                             FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.