+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 ATROPINE SULPHATE FATRO 1 mg/ml injekční roztok

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 kočky, malá zvířata, psi

                                                 Balení: 

                                                 1 x 10 ml

                                                 Složení: 

                                                 Atropini sulfas

                                                 Léková forma

                                                 Injekční roztok.
                                                 Čirý bezbarvý roztok.

                                                 Cílové druhy zvířat

                                                 Kočky a psi.

                                                 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                                 ATROPINE SULPHATE FATRO je indikován:
                                                 • jako antidotum při anticholinesterázové otravě (estery kyseliny fosforečné, organofosfáty, karbamáty);
                                                 • jako adjuvans pro celkovou anestezii (prevence bradykardie a bronchiální sekrece);
                                                 • jako antispasmotikum (působí na gastrointestinální, močovou, děložní a bronchiální svalovinu včetně žlučovodů);
                                                 • jako srdeční stimulans v případech sinusové bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku;
                                                 • jako dechové stimulans a k omezení bronchiální sekrece.

                                                 Kontraindikace

                                                 Nepoužívat u zvířat s glaukomem, protože mydriatický účinek brání proudění tekutin a zvyšuje se nitrooční tlak. Nepoužívat u starých zvířat s arytmií nebo srdečními poruchami. Kromě toho, přípravek může zpomalit ústup příznaků střevní atonie.
                                                 Po podání atropinu dochází k suchosti sliznic a ovlivnění polykacího reflexu a proto je třeba opatrnosti při krmení a napájení pro nebezpečí možné pneumonie ab ingestum.

                                                 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                                 Nejsou.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 Farmakologický účinek ATROPINE SULPHATE FATRO, je-li podáván injekčně, může být dávkován na požadovaný efekt v případě sinusové bradykardie a atrio-ventrikulárního bloku. V případech anticholinesterázové otravy je vhodné podat 1/4 dávky i.v. a zbytek s.c. nebo i.m.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                                 Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže nebo sliznice s přípravkem.
                                                 V případě, že dojde k náhodnému zasažení, je třeba potřísněné místo ihned omýt tekoucí vodou.
                                                 V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

                                                 Nežádoucí účinky
                                                 • Blokáda muskarinových receptorů v různých orgánech vyvolává dominantní nebo parasympatický tonus a je striktně závislý na velikosti dávky.
                                                 • Slinné žlázy jsou citlivé na malé dávky ATROPIN SULPHATE FATRO. Avšak k vyvolání vagolytických účinků na srdci je nutno použít vyšších dávek. To může vést k tomu, že u některých citlivějších subjektů stejná dávka vyvolá rozdílné reakce:
                                                 • kardiovaskulární účinky: tachykardie, arytmie;
                                                 • gastrointestinální účinky: vrhnutí, paralysa ilea, suchost v dutině ústní, relaxace břicha;
                                                 • močopohlavní účinky: retence moče;
                                                 • účinky na dýchací aparát: suchost dýchacích cest.

                                                 Při otravě ATROPINE SULPHATE FATRO podat anticholinesterázová léčiva jako např. physostigmin salicylát i. v. v dávce 0,1 - 0,6 mg/kg. ž. hm.

                                                 Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                                 Březost: Použití není doporučováno během březosti.
                                                 Laktace: Nepoužívat během laktace.

                                                 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Je kompatibilní s aplikací anestetik běžně používaných ve veterinární praxi jako jsou: inhalační anestetika, barbituráty, xylazin, ketamin a acepromazin, jehož vagolytický účinek potencuje. Atropin antagonizuje působení antiemetika metoklopramidu.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 Subkutánně, intramuskulárně nebo intravenózně v dávce:
                                                 0,02 - 2 mg účinné látky/ kg ž. hm. (ekvivalentní 0,02 - 2 ml přípravku/ kg ž. hm.).

                                                 Veterinární lékař může upravit dávku podle potřeby. Nejnižší dávka se používá pro preanestezii. Nejvyšší dávka se aplikuje u těžkých případů anticholinesterázové otravy.
                                                 Doporučuje se aplikovat ATROPINE SULPHATE FATRO dokud se nedosáhne požadovaného účinku nebo každých 6-8 hodin v případech bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku.
                                                 V případech anticholinesterázové otravy podat 1/4 dávky i.v. a zbytek i.m. nebo s.c. každých 6-8 hodin do získání požadovaného efektu.
                                                 Podobně postupovat v případech sinusové bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku
                                                 tzn. podat atropin každých 6-8 hodin dokud se nedosáhne potřebného účinku.

                                                 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                                 Intoxikace atropinem vyvolává: suchost hltanu, poruchu polykání, rozšíření zornic, žízeň, tachykardii, zácpu, hyperpnoe, svalový třes, ataxii, dráždivost.
                                                 Jako antidota lze použít anticholinesterázové preparáty jako např.: physostigmin salicylát aplikovaný i.v. v dávce 0,1 - 0,6 mg/kg ž. hm.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Není určeno pro potravinová zvířata.

                                                 Inkompatibility

                                                 Bývá uváděna inkompatibilita roztoků atropiniumsulfátu s methicilinem, promazinem a s hydrogenuhličitanem sodným.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.
                                                 Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                                 Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.