+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 HEPAGEN 100 mg/ml injekční roztok

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 klisny, koně, kozy, krávy, malá zvířata, prasata, prasnice, psi, skot

                                                 Balení: 

                                                 1 x 100 ml

                                                 Složení: 

                                                 Acidum methylphenoxypropionicum (ut Natrii methylphenoxypropionas)

                                                 Léková forma

                                                 Injekční roztok.
                                                 Čirý bezbarvý roztok.

                                                 Cílový druh zvířat

                                                 Skot, koně, prasata, kozy, psi

                                                 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                                 Obecně:
                                                 Indigesce, alimentární intoxikace, ketóza, jaterní selhání, nechutenství, tympanie, jako adjuvans při léčbě gastrointestinálních parazitóz.
                                                 Speciálně:
                                                 Skot, kozy: alimentární intoxikace, přetížení bachoru, dyspepsie s meteorizmem, ketóza (acetonemie), jako adjuvans během léčby fasciolózy.
                                                 Koně: jaterní poruchy vyvolané nekvalitním krmivem. Selhání jater při piroplasmóze a leptospiróze.
                                                 Prasata: enterotoxemie, selhání jater, edém, nechutenství a zácpa po porodu nebo odstavu.
                                                 Psi: ikterus, selhání jater, jako adjuvans při léčbě leptospirózy a psinky.

                                                 Kontraindikace

                                                 Nejsou.

                                                 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                                 Nejsou.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 Neuplatňuje se.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek
                                                 Neuplatňuje se.

                                                 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                                 Nebyly dosud zaznamenány.

                                                 Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                                 Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

                                                 Interakce s dalšími veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Nepodávat současně s roztoky obsahují soli vápníku.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 Skot, koně, prasata: 10 ml přípravku/100 kg ž. hm.
                                                 Kozy, psi: 1 ml přípravku/ 10 kg ž. hm.

                                                 Uvedené dávky mohou být opakovány každých 24 hod. po dobu 1-3 dnů, podle rozhodnutí veterinárního lékaře.
                                                 Hluboko intramuskulárně, intraperitoneálně nebo pomalu intravenózně.

                                                 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                                 Přípravek je dobře snášen a předávkování není známo.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Bez ochranných lhůt.

                                                 Farmakologické vlastnosti

                                                 HEPAGEN je vodný roztok obsahující 10 % kyseliny 2-methyl-2-phenoxy propionové.
                                                 HEPAGEN je netoxické choleretikum. Je indikován k léčbě všech stavů, souvisejících s poruchami jaterní činnosti. Léčebně působí na játra svými účinky cholagogickými, choleretickými či analgetickými a na žlučovody účinky antispasmotickými.
                                                 HEPAGEN je charakterizován specifickým vlivem na játra, projevujícím se zvýšením sekrece žluče hepatocyty. Navíc zvyšuje činnost orgánů podílejících se na procesu trávení a zvětšuje množství pankreatických šťáv a pepsinu.
                                                 HEPAGEN ovlivňuje sekretorickou činnost přímým působením na žlázy, bez jakékoliv stimulace parasympatického nervového systému.

                                                 HEPAGEN je jediný aktivátor PPARα (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-alpha – Receptory alfa aktivované peroxisomovými proliferátory) pro veterinární použití. Hepagen prostřednictvím PPARα zvyšuje jaterní kapacitu pro oxidaci mastných kyselin, snižuje nadměrné hromadění tuku v játrech a obnovuje jaterní funkce.

                                                 HEPAGEN přímým účinkem na játra významně urychluje odbourávání tuku z jater dojnic.

                                                 Při parenterální aplikaci, je přípravek rychle eliminován močí a trusem, v nezměněné podobě u skotu a částečně metabolizován u prasat.
                                                 Účinná látka po intramuskulární aplikaci rychle proniká do oběhového systému. Nejvyšší hladiny je v plasmě dosaženo za 30 - 45 minut. Následná eliminační fáze vykazuje období poločasu v rozmezí 90 - 130 min.

                                                 Inkompatibility

                                                 Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.
                                                 Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie