+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + srnčí
                        + tetřev hlušec
                         + zajíci
                          + Antiparazitika
                           + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                            + Beta-blokátory
                             + Choleretika, hepatoprotektiva
                              + Dermatologika
                               + Hormony
                                + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                 + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                  + Intrauter. antinfektiva
                                   + Lokální anestetika
                                    + Nesteroidní antiflogistika
                                     + Otologika
                                      + Parasympatolytika, antidota
                                       + Uterotonika
                                        + Vakcíny proti kokcidióze
                                         + Vitamíny
                                          + BIOPHARM - VÚBVL
                                           + EMDOKA - Belgie
                                            + FATRO - Itálie
                                             + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                              HEPAGEN 100 mg/ml injekční roztok

                                              Dodavatel: 

                                              FATRO - Itálie

                                              Zvířata: 

                                              klisny, koně, kozy, krávy, malá zvířata, prasata, prasnice, psi, skot

                                              Balení: 

                                              1 x 100 ml

                                              Složení: 

                                              Acidum methylphenoxypropionicum (ut Natrii methylphenoxypropionas)

                                              Léková forma

                                              Injekční roztok.
                                              Čirý bezbarvý roztok.

                                              Cílový druh zvířat

                                              Skot, koně, prasata, kozy, psi

                                              Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                              Obecně:
                                              Indigesce, alimentární intoxikace, ketóza, jaterní selhání, nechutenství, tympanie, jako adjuvans při léčbě gastrointestinálních parazitóz.
                                              Speciálně:
                                              Skot, kozy: alimentární intoxikace, přetížení bachoru, dyspepsie s meteorizmem, ketóza (acetonemie), jako adjuvans během léčby fasciolózy.
                                              Koně: jaterní poruchy vyvolané nekvalitním krmivem. Selhání jater při piroplasmóze a leptospiróze.
                                              Prasata: enterotoxemie, selhání jater, edém, nechutenství a zácpa po porodu nebo odstavu.
                                              Psi: ikterus, selhání jater, jako adjuvans při léčbě leptospirózy a psinky.

                                              Kontraindikace

                                              Nejsou.

                                              Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                              Nejsou.

                                              Zvláštní opatření pro použití

                                              Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                              Neuplatňuje se.

                                              Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek
                                              Neuplatňuje se.

                                              Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                              Nebyly dosud zaznamenány.

                                              Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                              Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

                                              Interakce s dalšími veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

                                              Nepodávat současně s roztoky obsahují soli vápníku.

                                              Podávané množství a způsob podání

                                              Skot, koně, prasata: 10 ml přípravku/100 kg ž. hm.
                                              Kozy, psi: 1 ml přípravku/ 10 kg ž. hm.

                                              Uvedené dávky mohou být opakovány každých 24 hod. po dobu 1-3 dnů, podle rozhodnutí veterinárního lékaře.
                                              Hluboko intramuskulárně, intraperitoneálně nebo pomalu intravenózně.

                                              Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                              Přípravek je dobře snášen a předávkování není známo.

                                              Ochranné lhůty

                                              Bez ochranných lhůt.

                                              Farmakologické vlastnosti

                                              HEPAGEN je vodný roztok obsahující 10 % kyseliny 2-methyl-2-phenoxy propionové.
                                              HEPAGEN je netoxické choleretikum. Je indikován k léčbě všech stavů, souvisejících s poruchami jaterní činnosti. Léčebně působí na játra svými účinky cholagogickými, choleretickými či analgetickými a na žlučovody účinky antispasmotickými.
                                              HEPAGEN je charakterizován specifickým vlivem na játra, projevujícím se zvýšením sekrece žluče hepatocyty. Navíc zvyšuje činnost orgánů podílejících se na procesu trávení a zvětšuje množství pankreatických šťáv a pepsinu.
                                              HEPAGEN ovlivňuje sekretorickou činnost přímým působením na žlázy, bez jakékoliv stimulace parasympatického nervového systému.

                                              HEPAGEN je jediný aktivátor PPARα (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-alpha – Receptory alfa aktivované peroxisomovými proliferátory) pro veterinární použití. Hepagen prostřednictvím PPARα zvyšuje jaterní kapacitu pro oxidaci mastných kyselin, snižuje nadměrné hromadění tuku v játrech a obnovuje jaterní funkce.

                                              HEPAGEN přímým účinkem na játra významně urychluje odbourávání tuku z jater dojnic.

                                              Při parenterální aplikaci, je přípravek rychle eliminován močí a trusem, v nezměněné podobě u skotu a částečně metabolizován u prasat.
                                              Účinná látka po intramuskulární aplikaci rychle proniká do oběhového systému. Nejvyšší hladiny je v plasmě dosaženo za 30 - 45 minut. Následná eliminační fáze vykazuje období poločasu v rozmezí 90 - 130 min.

                                              Inkompatibility

                                              Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

                                              Doba použitelnosti

                                              Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.
                                              Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

                                              Zvláštní opatření pro uchovávání

                                              Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

                                              Držitel rozhodnutí o registraci

                                              FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie