+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + srnčí
                        + tetřev hlušec
                         + zajíci
                          + Antiparazitika
                           + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                            + Beta-blokátory
                             + Choleretika, hepatoprotektiva
                              + Dermatologika
                               + Hormony
                                + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                 + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                  + Intrauter. antinfektiva
                                   + Lokální anestetika
                                    + Nesteroidní antiflogistika
                                     + Otologika
                                      + Parasympatolytika, antidota
                                       + Uterotonika
                                        + Vakcíny proti kokcidióze
                                         + Vitamíny
                                          + BIOPHARM - VÚBVL
                                           + EMDOKA - Belgie
                                            + FATRO - Itálie
                                             + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                              SUPERGESTRAN 0,025 mg/ml injekční roztok

                                              Dodavatel: 

                                              FATRO - Itálie

                                              Zvířata: 

                                              krávy, skot

                                              Balení: 

                                              15 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml

                                              Složení: 

                                              Lecirelinum

                                              Léková forma

                                              Injekční roztok.
                                              Čirý, téměř bezbarvý roztok.

                                              Cílové druhy zvířat

                                              Krávy, jalovice.

                                              Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                              Supergestran může být použit v těch případech, kde je indikován choriový gonadotropin. Při podání choriového gonadotropinu je dodán exogenní LH, při aplikaci lecirelinu (analogu LHRH) je vyvolána sekrece LH endogenního.

                                              Terapeutické použití:
                                              Cystózní degenerace ovarií u krav s průvodní anestrií nebo nymfomanií (za přítomnosti perzistujících folikulů nebo cystózně změněných folikulů), přebíhalky (nepravidelné a prodloužené cykly, krátké a nevýrazné říje, prodloužené říje) kombinovaná terapie ovariálních cyst.

                                              Biotechnologické použití:
                                              V chovech s vyspělou úrovní řízení reprodukce - zpřesnění ovulace u jalovic a krav v říji vyvolané prostaglandinem F2α (PGF2) nebo jeho analogem popř. při spontánní říji (po předchozím zjištění folikulu na ovariu), jako prevence poruch ovulace, prevence syndromu ovariálních cyst v anamnéze, k navození cyklu u krav s ovariální acyklií.

                                              Kontraindikace

                                              Nejsou.
                                              Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

                                              Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                              Nejsou.

                                              Zvláštní opatření pro použití

                                              Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                              Neuplatňuje se.

                                              Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                              V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

                                              Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                              V provedených klinických studiích nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

                                              Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                              Laktace:
                                              Po podání Supergestranu kravám v laktaci byla koncentrace LHRH v mléce pod hranicí detekovatelnosti u RIA i HPLC. Nebyly pozorovány žádné změny ve složení mléka ani žádný zjevný vliv na zdraví léčených zvířat.

                                              Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                              Nejsou známy.

                                              Podávané množství a způsob podání

                                              Jednorázové intramuskulární podání, u krav v dávce 25-50-100 μg léčivé látky (tj. 1-2-4 ml přípravku); nepropichujte pryžovou zátku více než 10krát.
                                              Vyšší dávka se používá zpravidla při léčbě v pozdějším poporodním stadiu a při výrazných ovariálních poruchách.
                                              Při cystózní degeneraci ovarií je nutno za 10-14 dní po aplikaci provést kontrolní rektální vyšetření a zjistit odezvu na vaječnících. V případě přetrvávání ovariálních cyst je třeba aplikaci zopakovat za použití stejné dávky přípravku.
                                              Pro zpřesnění termínu inseminace po úspěšné léčbě syndromu ovariálních cyst je vhodná následná aplikace kloprostenolu (PGF2α- po předchozí kontrole vaječníků (podmínkou je přítomnost žlutého tělíska)). Při této kombinované léčbě se prostaglandin aplikuje jednou za 10-14 dnů po podání Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok.
                                              Ošetření přebíhalek se provádí 2-8 hodin před inseminací.
                                              K zpřesnění ovulace v říji vyvolané prostaglandinem je nejvhodnější doba pro aplikaci Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok u krav za 66 až 72 hodin, u jalovic za 58 až 65 hodin.
                                              K prevenci poruch ovulace a výskytu ovariálních cyst se Supergestran 0,025 mg/ml injekční roztok podává jednorázově intramuskulárně 14. až 20. den po porodu.

                                              Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                              Není nebezpečí z předávkování.

                                              Ochranné lhůty

                                              Bez ochranných lhůt.

                                              Inkompatibility

                                              Nejsou známy.

                                              Doba použitelnosti

                                              Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky
                                              Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

                                              Zvláštní opatření pro uchovávání

                                              Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                              Chraňte před chladem a mrazem.
                                              Chraňte před světlem.

                                              Držitel rozhodnutí o registraci

                                              FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie