+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 SUPERGESTRAN 0,025 mg/ml injekční roztok

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 krávy, skot

                                                 Balení: 

                                                 15 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml

                                                 Složení: 

                                                 Lecirelinum

                                                 Léková forma

                                                 Injekční roztok.
                                                 Čirý, téměř bezbarvý roztok.

                                                 Cílové druhy zvířat

                                                 Krávy, jalovice.

                                                 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                                 Supergestran může být použit v těch případech, kde je indikován choriový gonadotropin. Při podání choriového gonadotropinu je dodán exogenní LH, při aplikaci lecirelinu (analogu LHRH) je vyvolána sekrece LH endogenního.

                                                 Terapeutické použití:
                                                 Cystózní degenerace ovarií u krav s průvodní anestrií nebo nymfomanií (za přítomnosti perzistujících folikulů nebo cystózně změněných folikulů), přebíhalky (nepravidelné a prodloužené cykly, krátké a nevýrazné říje, prodloužené říje) kombinovaná terapie ovariálních cyst.

                                                 Biotechnologické použití:
                                                 V chovech s vyspělou úrovní řízení reprodukce - zpřesnění ovulace u jalovic a krav v říji vyvolané prostaglandinem F2α (PGF2) nebo jeho analogem popř. při spontánní říji (po předchozím zjištění folikulu na ovariu), jako prevence poruch ovulace, prevence syndromu ovariálních cyst v anamnéze, k navození cyklu u krav s ovariální acyklií.

                                                 Kontraindikace

                                                 Nejsou.
                                                 Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

                                                 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                                 Nejsou.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 Neuplatňuje se.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                                 V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

                                                 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                                 V provedených klinických studiích nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

                                                 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                                 Laktace:
                                                 Po podání Supergestranu kravám v laktaci byla koncentrace LHRH v mléce pod hranicí detekovatelnosti u RIA i HPLC. Nebyly pozorovány žádné změny ve složení mléka ani žádný zjevný vliv na zdraví léčených zvířat.

                                                 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Nejsou známy.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 Jednorázové intramuskulární podání, u krav v dávce 25-50-100 μg léčivé látky (tj. 1-2-4 ml přípravku); nepropichujte pryžovou zátku více než 10krát.
                                                 Vyšší dávka se používá zpravidla při léčbě v pozdějším poporodním stadiu a při výrazných ovariálních poruchách.
                                                 Při cystózní degeneraci ovarií je nutno za 10-14 dní po aplikaci provést kontrolní rektální vyšetření a zjistit odezvu na vaječnících. V případě přetrvávání ovariálních cyst je třeba aplikaci zopakovat za použití stejné dávky přípravku.
                                                 Pro zpřesnění termínu inseminace po úspěšné léčbě syndromu ovariálních cyst je vhodná následná aplikace kloprostenolu (PGF2α- po předchozí kontrole vaječníků (podmínkou je přítomnost žlutého tělíska)). Při této kombinované léčbě se prostaglandin aplikuje jednou za 10-14 dnů po podání Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok.
                                                 Ošetření přebíhalek se provádí 2-8 hodin před inseminací.
                                                 K zpřesnění ovulace v říji vyvolané prostaglandinem je nejvhodnější doba pro aplikaci Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok u krav za 66 až 72 hodin, u jalovic za 58 až 65 hodin.
                                                 K prevenci poruch ovulace a výskytu ovariálních cyst se Supergestran 0,025 mg/ml injekční roztok podává jednorázově intramuskulárně 14. až 20. den po porodu.

                                                 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                                 Není nebezpečí z předávkování.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Bez ochranných lhůt.

                                                 Inkompatibility

                                                 Nejsou známy.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky
                                                 Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
                                                 Chraňte před chladem a mrazem.
                                                 Chraňte před světlem.

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie