Přípravky pro lovnou zvěř

V současnosti firma BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. vyrábí sortiment antiparazitárních přípravků, medikovaných krmných směsí a vitaminominerálních přípravků.

Video: Antiparazitární léčba spárkaté dveře

Tyto výrobky splňují všechny výše uvedené požadavky léčebných postupů i platné právní předpisy upravující podávání veterinárního léčiva krmivem spárkaté a drobné zvěři.