AAGENT 50 mg/ml inj. roztok

přípravek s indikačním omezením

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

koně, prasata, skot

Balení: 

100 ml

Složení: 

Gentamicini sulfas

Charakteristika:

Gentamicin sulfát účinkuje baktericidně v závislosti na koncentraci. Gentamicin by měl být přednostně považován za baktericidní antimikrobikum na úzké spektrum gramnegativních bakterií (např. E. coli, Proteus spp., Pseudomonas spp.). Gentamicin neúčinkuje na anaerobní bakterie a mykoplazmata.

Indikace:

U telat a selat se zejména jedná o infekce:
• zažívacího traktu (bakteriální enteritis, kolibacilóza mláďat),
• respiračního traktu (bronchopneumonie, pneumonie),
• infekce kůže (pyodermie, abscesy a septická poranění),
• sepse.
U koní je gentamicin indikován k léčbě infekcí dolních cest dýchacích způsobených aerobními gramnegativními bakteriemi citlivými ke gentamicinu.

Kontraindikace:

Nepoužívat u známých případů dysfunkce ledvin.

Upozornění:

U telat a selat použít výlučně v prvním měsíci života.

Podávané množství a způsob podání:

Telata skotu v prvním měsíci života: intramuskulární, nebo pomalé intravenózní podání.
Selata v prvním měsíci života: intramuskulární podání.
Koně: intravenózní podání

Telata skotu a selata v prvním měsíci života: 4 mg gentamicin báze / kg ž.hm./den, což odpovídá 0,8 ml přípravku/10 kg ž.hm./den po dobu 3 dnů.
Prasata: Maximální objem aplikovaný do jednoho místa vpichu nesmí překročit 1 ml. Opakovaná aplikace by měla být rozdělena do více míst injekčního podání.

Podává se jedenkrát denně nebo v poloviční dávce dvakrát denně.

Koně (nepotravinoví koně): Podává se 6,6 mg gentamicin báze /kg ž.hm. intravenózně jednou denně, což odpovídá 1,3 ml přípravku / 10 kg ž.hm., dobu 3-5 po sobě následujících dnů.

Ochranná lhůta:

Z důvodu akumulace gentamicinu v játrech, ledvinách a v místě injekčního podání, musí být zamezeno jakémukoli opakování léčby v průběhu ochranné lhůty.
Telata
Intramuskulární nebo intravenózní podání: Maso: 103 dnů.
Selata
Intramuskulární podání: Maso: 66 dnů.

Doba použitelnosti:

V neporušeném obalu: 2 roky.
Po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.

Reg.č.:

96/370/93-C, 96/806/94-S