ATROPINE SULPHATE FATRO 1 mg/ml inj. roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

kočky, malá zvířata, psi

Balení: 

10 ml

Složení: 

Atropini sulfas

Popis přípravku:

Čirý, bezbarvý roztok.

Charakteristika:

Atropin je parasympatolytický alkaloid. Je extrahován z rostlin čeledě Solanaceae. Atropin je kompetitvní antagonista acetylcholinu na muskarinových receptorech cílových orgánů a to jak na úrovni centrální tak periferní.

Indikace:

Antidotum při anticholinesterázové otravě, adjuvans pro celkovou anestezii, antispasmotikum, srdeční stimulans v případech sinusové bradykardie nebo afrioventrikulárního bloku, jako dechové stimulans a k omezení bronchiální sekrece.

Způsob použití:

Přípravek může být podán subkutánně, intramuskulárně nebo intravenózně v dávce 0,02 - 2 mg /kg ž. hm. (ekv. 0,02 - 2 ml /kg ž.hm.).
Veterinář může upravit dávku podle potřeby. Nejnižší dávka se používá pro preanestezii. Nejvyšší dávka se aplikuje u těžkých případů anticholinesterázové otravy.
Doporučuje se aplikovat přípravek dokud se nedosáhne požadovaného účinku nebo každých 6-8 hodin v případech bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku.

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

Doba použitelnosti:

36 měsíců. Použitelnost po 1. otevření je 28 dní při dodržení skladovacích podmínek.

Způsob uchovávání:

Uchovávat při teplotě do 25 °C,v suchu, chránit před světlem.

Reg. č.:

96/062/03-C, 96/006/02-S