DEPOTOCIN inj.

Dodavatel: 

NORDIC Pharma - ČR

Zvířata: 

kozy, krávy, ovce, prasata, prasnice, psi, skot

Balení: 

50ml

Složení: 

Carbetocinum

Popis přípravku:

Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Charakteristika:

Oxytocin a další hormony zadního laloku hypofýzy mají v organismu velice krátký poločas rozpadu, ovlivňující jejich terapeutickou využitelnost. Nový analog přírodního oxytocinu - carbetocin - se vzhledem ke své značné metabolické odolnosti v organismu podstatně pomaleji štěpí, což se projevuje časově prodlouženým účinkem.

Indikace:

Depotocin inj. lze v zásadě použít při stejných indikacích jako oxytocin: protrahovaný porod v důsledku primární slabostí děložních stahů u krav a prasnic; zadržení lůžka a jiné poruchy puerperia (děložní atonie, lochiometra) u krav a prasnic; prevence retence sekundin; ovlivnění puerperálního průběhu u krav a prasnic k urychlení raného puerperia a k omezení puerperálních komplikací; vypuzení patologického obsahu dělohy (neúplné potraty, pyometra, vodnatelnost amnionu, po příslušném předchozím ošetření k otevření děložní branky u krav); profylaxe a terapie syndromu mastitis-metritis-agalakcie (MMA) u prasnic; vyvolání ejekce mléka u krav a prasnic; synchronizace porodů při použití preparátu PGF2alfa, nikoli před 113. dnem březosti a cca. 20-24 hodin po PGF2a, podání carbetocinu.

Dávkování:

Krávy 2,5-5 ml; ovce, koza 0,5-1 ml; prasnice 1,5-3 ml; fena (dle velikosti) 0,3-0,7 ml. Při biotechnickém použití postačí zpravidla jednorázová aplikace (v den porodu anebo 1. den po porodu), při podpůrné terapii poporodních komplikací je vhodné, s ohledem na průběh onemocnění, aplikaci zopakovat s odstupem 1-2 dnů.
Při indukovaných porodech u prasnic se za 24 hodin po aplikaci prostaglandinu podají prasnicím, které jeví celkovou připravenost k porodu, 2 ml Depotocinu. Porody nastoupí do jedné hodiny po ošetření.

Způsob použití:

Intramuskulárně, subkutánně, příp. intravenózně.

Ochranná lhůta:

Bez ochranné lhůty.

Doba použitelnosti:

24 měsíců. Po 1. otevření lze lék uchovávat při 2 - 8 ºC po dobu 21 dní.

Způsob skladování:

Při teplotě 2 - 8 ºC, chránit před světlem a mrazem.

Reg. č.:

96/415/92-C, 96/415/92-C/S