FATROXIMIN 7,5 mg/g IU a vaginální emulze

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

klisny, koně, krávy, skot

Balení: 

6 x 13,4 gm

Složení: 

Rifaximinum

Popis přípravku:

Červenooranžová emulze.

Charakteristika:

Rifaximin je syntetické ATB, působí baktericidně zejména na G+ bakterie, včetně vybraných anaerobů (streptokoky, stafylokoky, aktinomyces, klostridia, bakteroides, fusobakteria) a na vybrané zástupce G- bakterií.

Indikace:

Léčba bakteriálních infekcí genitálního traktu krav a klisen (zejména akutní a chronické endometritidy, cervicitidy, vulvovaginitidy a pyometra).

Upozornění:

Přípravek má indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.
Před použitím dobře protřepat. Během aplikace se doporučuje rektálně kontrolovat naplňování dělohy, aby mohla být aplikována optimální dávka a zabránilo se případnému protržení děložní stěny.

Dávkování:

Použití balení po 13,4 g:

    Krávy:
  • endometritidy, metridy a cervicitidy: 50-200 mg (odpovídá ½ - 2 orig. balení) jednorázově, v závislosti na velikosti ošetřované dělohy
  • vulvovaginitidy: 100 mg (odpovídá 1 orig. balení); opakovat v intervalu 24 hod
  • pyometra: 50-200 mg (odpovídá ½ - 2 orig. balení) 2-8 sekund aplikace) jednorázově, po vyčištění dutiny děložní, v závislosti na velikosti léčené dělohy.
    Klisny:
  • endometritidy: 100-400 mg (odpovídá 1 - 4 orig. balení) jednorázově, v závislosti na velikosti dělohy.

Způsob podání:

Intrauterinně nebo intravaginálně.

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt. Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

Doba použitelnosti:

36 měsíců

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.

Reg.č.:

96/843/97-C, 96/0636/97-S