FLORGANE

Dodavatel: 

EMDOKA - Belgie

Zvířata: 

prasata, skot

Balení: 

100 ml

Složení: 

Florfenicolum

Složení:

Florfenicolum 300 mg
Pomocné látky: Butanol 10 mg jako antimikrobiální konzervant a 0,2 mg disiřičitanu draselného jako antioxidant.

Popis přípravku:

Přípravek je bílá až žluto-bílá injekční suspenze

Charakteristika:

Přípravek je vysoce účinný antibakteriální prostředek proti mikroorganizmům citlivým na florfenikol: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni

Indikace:

Skot: Preventivní a terapeutická léčba respiratorních infekcí skotu způsobených mikroorganizmy citlivými na florfenikol: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni. Před zahájením léčby by měl být prokázán výskyt onemocnění ve stádě.

Prasata: Léčba akutních respiračních onemocnění způsobených kmeny Actinobacillus pleuropneumoniae a Pasteurella multocida citlivými na florfenikol

Upozornění:

Používání přípravku by mělo vycházet z výsledků testování citlivosti a měla by při něm být zohledněna oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Protože vliv florfenikolu na reprodukci a graviditu skotu nebyl posouzen,používejte pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.
Přípravek nesmí být míchán s jinými veterinárními léčivými přípravky ve stejné injekční stříkačce

Dávkování a způsob podání:

Skot: Jednorázové intramuskulární podání do svaloviny krku:
30 mg florfenikolu na kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku na 10 kg ž.hm.).
U skotu nepodávejte více než 15 ml do jednoho místa injekčního podání.

Prasata: Jednorázové intramuskulární podání za ucho: 22,5 mg florfenikolu na kg ž.hm. (tj. 0,75 ml přípravku na 10 kg ž.hm.).
U prasat nepodávejte více než 5 ml do jednoho místa injekčního podání.

U skotu těžšího než 150 kg a u prasat těžších než 65 kg musí být celkový objem přípravku rozdělen na dvě nebo více míst injekčního podání a zároveň musí být dodržen maximální objem injekce 15 ml u skotu a 5 ml u prasat na jedno místo injekčního podání. Injekce mohou být podány na obou stranách krku. V případě podání u skotu na stejné straně krku musí mezi místy injekčního podání být vždy vzdálenost nejméně 15 až 20 cm.
Pro zajištění přesného dávkování je třeba stanovit hmotnost co nejpřesněji a tím předejít poddávkování.

Před použitím protřepat.
Používejte suchou sterilní jehlu a injekční stříkačku. Před odebráním každé dávky otřete zátku.
U 50 ml a 100 ml lahviček nepropichujte zátku více než 25krát.
U 250 ml a 500 ml lahviček nepropichujte zátku více než 50krát

Ochranná lhůta:

Skot: Maso: 37 dnů.
Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Prasata: Maso: 22 dnů

Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: do 28 dnů.
Po 1. otevření obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

Způsob uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.
Chraňte před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za „EXP“.

Reg.č.:

96/014/11-C