+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

HEPAGEN 100 mg/ml injekční roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

klisny, koně, kozy, krávy, malá zvířata, prasata, prasnice, psi, skot

Balení: 

1 x 100 ml

Složení: 

Acidum methylphenoxypropionicum (ut Natrii methylphenoxypropionas)

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý bezbarvý roztok.

Cílový druh zvířat

Skot, koně, prasata, kozy, psi

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Obecně:
Indigesce, alimentární intoxikace, ketóza, jaterní selhání, nechutenství, tympanie, jako adjuvans při léčbě gastrointestinálních parazitóz.
Speciálně:
Skot, kozy: alimentární intoxikace, přetížení bachoru, dyspepsie s meteorizmem, ketóza (acetonemie), jako adjuvans během léčby fasciolózy.
Koně: jaterní poruchy vyvolané nekvalitním krmivem. Selhání jater při piroplasmóze a leptospiróze.
Prasata: enterotoxemie, selhání jater, edém, nechutenství a zácpa po porodu nebo odstavu.
Psi: ikterus, selhání jater, jako adjuvans při léčbě leptospirózy a psinky.

Kontraindikace

Nejsou.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek
Neuplatňuje se.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly dosud zaznamenány.

Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

Interakce s dalšími veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s roztoky obsahují soli vápníku.

Podávané množství a způsob podání

Skot, koně, prasata: 10 ml přípravku/100 kg ž. hm.
Kozy, psi: 1 ml přípravku/ 10 kg ž. hm.

Uvedené dávky mohou být opakovány každých 24 hod. po dobu 1-3 dnů, podle rozhodnutí veterinárního lékaře.
Hluboko intramuskulárně, intraperitoneálně nebo pomalu intravenózně.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přípravek je dobře snášen a předávkování není známo.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Farmakologické vlastnosti

HEPAGEN je vodný roztok obsahující 10 % kyseliny 2-methyl-2-phenoxy propionové.
HEPAGEN je netoxické choleretikum. Je indikován k léčbě všech stavů, souvisejících s poruchami jaterní činnosti. Léčebně působí na játra svými účinky cholagogickými, choleretickými či analgetickými a na žlučovody účinky antispasmotickými.
HEPAGEN je charakterizován specifickým vlivem na játra, projevujícím se zvýšením sekrece žluče hepatocyty. Navíc zvyšuje činnost orgánů podílejících se na procesu trávení a zvětšuje množství pankreatických šťáv a pepsinu.
HEPAGEN ovlivňuje sekretorickou činnost přímým působením na žlázy, bez jakékoliv stimulace parasympatického nervového systému.

HEPAGEN je jediný aktivátor PPARα (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-alpha – Receptory alfa aktivované peroxisomovými proliferátory) pro veterinární použití. Hepagen prostřednictvím PPARα zvyšuje jaterní kapacitu pro oxidaci mastných kyselin, snižuje nadměrné hromadění tuku v játrech a obnovuje jaterní funkce.

HEPAGEN přímým účinkem na játra významně urychluje odbourávání tuku z jater dojnic.

Při parenterální aplikaci, je přípravek rychle eliminován močí a trusem, v nezměněné podobě u skotu a částečně metabolizován u prasat.
Účinná látka po intramuskulární aplikaci rychle proniká do oběhového systému. Nejvyšší hladiny je v plasmě dosaženo za 30 - 45 minut. Následná eliminační fáze vykazuje období poločasu v rozmezí 90 - 130 min.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie