LIDOCAINE 2% inj. roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

kočky, malá zvířata, psi

Balení: 

100ml

Složení: 

Lidocaini, Norepinephrini

Popis přípravku:

Čirý, bezbarvý roztok.

Charakteristika:

LIDOCAINE 2% je lokální anastetikum. Tato látka vyvolává rychlejší, účinnější a rozsáhlejší anestezii než prokain ve stejné koncentraci; anestetická účinnost a její rozsah jsou ve srovnání s prokainem asi dvojnásobné.

Indikace:

LIDOCAINE 2% je lokální anastetikum pro povrchovou, infiltrační, svodnou a epidurální anestezii u psa a kočky.

Dávkování a způsob podání:

Povrchová anestezie: 2 - 4 kapky přímo na sliznici
Infiltrační anestezie: 1 - 2 ml na každých 5 - 6 cm povrchu
Svodná anestezie: 2 - 4 ml
Epidurální anestezie: 1 - 5 ml
0,2 ml/kg ž.hm. vyvolá analgezii do úrovně L 1;
0,25 ml/kg ž.hm. vyvolá analgezii do úrovně Th 5.

Je vhodné použít nejnižší dávky, které postačí k vyvolání účinné anestezie.

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

Doba použitelnosti:

24 měsíců. Doba použitelnosti po 1. otevření je 28 dní, při dodržení skladovacích podmínek.

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.

Reg.č.:

96/071/03-C, 96/009/02-S