MASTERFLOX 40 mg/ml inj. roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

prasata

Balení: 

100 ml

Složení: 

Marbofloxacinum

Popis přípravku:

Čirý, žlutý roztok.

Charakteristika:

Marbofloxacin je syntetické baktericidní antimikrobikum, které působí prostřednictvím inhibice DNA gyrázy, Účinkuje in vitro proti grampozitivním bakteriím, gramnegativním bakteriím a proti mykoplazmatům. U bakterií Streptococus spp. je známý vznik rezistence.

Indikace:

Léčba respiračních infekcí způsobených kmeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae citlivých na marboflaxin.

Dávkování a způsob použití:

Intramuskulární podání.
Doporučené dávkování je 2 mg marbofloxacinu/kg ž. hm. (odpovídá 0,5 ml přípravku/10 kg ž. hm.) jedenkrát denně formou intramuskulární injekce po dobu 3-5 po sobě následujících dnů.
Přípravek se přednostně podává do svaloviny v oblasti krku. Zátku lze propíchnout max. 20krát.

Ochranná lhůta:

Maso: 6 dnů.

Doba použitelnosti:

2 roky v neporušeném obalu. 28 dnů po prvním otevření vnitřního obalu.

Způsob skladování:

Uchovávat v původní obalu, chránit před světlem, žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Reg. č.:

96/082/15-C, 96/044/DC/14-S