MICOSPECTONE inj. ad. us. vet.

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

kozy, ovce, prasata, skot

Balení: 

100ml, 250ml

Složení: 

Lincomycinum, Spectinomycinum

Popis přípravku:

Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

Charakteristika:

Přípravek je kombinace linkomycinu a spektinomycinu (1:2). Linkomycin je antibiotikum účinné zejména proti Gram+ mikroorganizmům a mykoplazmatům. Spectinomycin má poněkud širší spektrum účinku, zejména proti některým Gram+ mikroorganismům a proti většině Gram- mikroorganismům a mykoplazmatům. Kombinace těchto dvou substancí je charakterizována zřetelným synergickým účinkem proti mnoha bakteriálním patogenům, včetně Mycoplasma spp.

Indikace:

Infekce vyvolané mikroorganismy: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Diplococcus spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Clostridium spp., koliformními mikroorganismy, Klebsiella spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Brucella spp., Pasteurella spp., Leptospira spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Fusobacterium spp., Treponema spp., Mycoplasma spp.
Skot, ovce a kozy: respirační onemocnění a enteritidy, infekce končetin, mastitidy, klostridióza, mykoplazmóza.
Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida.

Kontraindikace:

Nepoužívat současně s myorelaxanciemi. Nepodávat koním a králíkům.

Nežádoucí účinky:

Aplikace může vyvolat u ovcí, koz a prasat průjem, u koz nechutenství a snížení produkce mléka, ojediněle potraty a nebo úmrtí u ovcí v posledních 50 dnech březosti.

Dávkování:

Skot, ovce a kozy: 1 ml/10 kg ž.hm. každých 12-24 hodin po dobu 2-4 dnů.
Prasata: 1 ml/10 kg ž.hm. každých 24 hodin po dobu 3-7 dnů.

Způsob podání:

Hluboko intramuskulárně, rozděleně na více míst.

Ochranná lhůta:

Maso 14 dní, mléko 48 hodin.

Doba použitelnosti:

30 měsíců. Použitelnost po 1. otevření je 28 dní při dodržení skladovacích podmínek.

Způsob uchovávání:

Při teplotě 15-25 °C.

Reg.č.:

96/136/98-C, 96/063/01-S