MICOSPECTONE plv. sol.

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

brojleři, drůbež, prasata, prasnice

Balení: 

250gm

Složení: 

Lincomycinum, Spectinomycinum

Popis přípravku:

Bílý až nažloutlý granulovaný prášek.

Charakteristika:

Přípravek je kombinace linkomycinu a spektinomycinu (1:2). Linkomycin je antibiotikum účinné zejména proti Gram+ mikroorganizmům a mykoplazmatům. Spectinomycin má poněkud širší spektrum účinku, zejména proti některým Gram+ mikroorganismům a proti většině Gram- mikroorganismů a mykoplazmatům.

Indikace:

Infekce vyvolané mikroorganismy: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Diplococcus spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Clostridium spp., koliformními mikroorganismy, Klebsiella spp., Salmonella spp., Haemophilus spp., Brucella spp., Pasteurella spp., Leptospira spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Fusobacterium spp., Treponema spp., Mycoplasma spp.
Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida.
Drůbež: mykoplazmóza, CRD.

Kontraindikace:

Nepodávat současně se svalovými myorelaxancii. Nepodávat nosnicím, koním a králíkům. Přípravek je kontraindikován u přežvýkavců s funkčním bachorem.

Nežádoucí účinky:

Aplikace může vyvolat u prasat průjem.

Dávkování:

Kur domácí - kuřata: první 3 týdny stáří: 3 g/10 kg ž.hm. po dobu 3 dnů, u starších 1 g/10 kg ž.hm. po dobu 3 dnů.
Selata: 0,3 g/10 kg ž.hm.

Způsob podání:

Perorálně v pitné vodě.

Ochranná lhůta:

Maso prasat 14 dní, maso drůbeže 7 dní.

Doba použitelnosti:

4 roky. Po rozpuštění ve vodě 48 hodin. Roztok chránit před světlem.

Způsob uchovávání:

Při teplotě 15-25 °C.

Reg.č.:

96/136/98-C, 96/0101/99-S