OESTRACTON

52,4 µg/ml injekční roztok pro skot, koně, prasata

Dodavatel: 

VetCom-pharma GmbH - Rakousko

Zvířata: 

klisny, krávy, prasnice

Balení: 

6 x 10 ml, 1 x 50 ml

Složení: 

Gonadorelinum

INDIKACE:

Regulace a stimulace reprodukce a zlepšení zabřezávání u skotu a prasat. K léčbě neplodnosti nebo funkčních poruch v důsledku poruch vaječníků u skotu a koní.
Krávy:
- Vyvolání ovulace v případě jejího opoždění z důvodu nedostatku luteinizačního hormonu (LH)
- Synchronizace ovulace v návaznosti na synchronizaci říje
- Stimulace vaječníků v puerperiu od 12. dne post partum
- Vaječníkové cysty (v důsledku nedostatku LH).
Klisny:
- Acyklie a anestrus v důsledku nedostatku LH
- Vyvolání ovulace (přerušení anestru).
Prasnice:
- Synchronizace ovulace společně s PMSG za účelem časově plánované inseminace jako součásti programu plánované inseminace.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: jednorázové intramuskulární nebo subkutánní.

Krávy: 1,0 – 2,0 ml intramuskulárně (odpovídá dávce 50 – 100 µg gonadorelinu [6-D-Phe] na zvíře)
- Vyvolání ovulace při ovulaci opožděné z důvodu nedostatku LH - 2,0 ml
- Synchronizace ovulace v návaznosti na synchronizaci říje - 1,0 ml
- Stimulace vaječníků v puerperiu od 12. dne post partum - 1,0 ml
- Vaječníkové cysty (v důsledku nedostatku LH) - 1,0 ml

Klisny: 2,0 ml intramuskulárně (odpovídá dávce 100 µg gonadorelinu [6-D-Phe] na zvíře)

Prasnice: 0,5 – 1,5 ml intramuskulárně nebo subkutánně (odpovídá dávce 25 – 75 µg gonadorelinu [6-D-Phe] na zvíře)
Synchronizace ovulace společně s PMSG za účelem časově plánované inseminace jako součásti programu časově plánované inseminace.
- dospělé prasnice - 0,5 – 1,0 ml
- prasničky - 1,0 – 1,5 ml

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot, koně, prasata – maso: bez ochranných lhůt.
Skot, koně – mléko: bez ochranných lhůt.

DALŠÍ INFORMACE

Farmakologické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů
ATCvet kód: QH01CA01 (Gonadorelin)

Oestracton obsahuje gonadorelin[6-D-Phe] acetát (další názvy D-Phe6-LHRH, D-Phe6 –hormon uvolňující LH), syntetický analog přírodního gonadotropiny uvolňujícího hormonu GnRH. GnRH se přirozeně tvoří v hypotalamu a ovlivňuje pohlavní cyklus působením na hypofýzu. Hlavní fyziologický účinek GnRH je uvolnění a biosyntéza gonadotropinů LH a FSH (folikuly stimulující hormon) gonadotropními buňkami adenohypofýzy.
LH spolu s FSH stimuluje uvolňování estrogenů ze zrajících ovariálních folikulů a v samičím organizmu vyvolává proces ovulace.
Gonadorelin[6-D-Phe] acetát má účinek shodný s endogenním GnRH: dochází k imitaci nástupu maximálních hodnot LH ve spontánním cyklu (LH peaku), což vyvolá dozrání folikulů a ovulaci či nástup nové vlny zrání folikulů.
Pomocí GnRH či exogenně dodávaného gonadorelin[6-D-Phe] acetátu dochází ke stimulaci tvorby LH, tyto přípravky mohou být použity k regulaci ovulace a plodnosti.

Reg.číslo:

96/061/13-C

Výrobce:
Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte (WdT) eG, Německo
Držitel rozhodnutí o registraci:
VetCom-pharma GmbH, Rakousko