OXTRA LA 200 mg/ml inj.roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

brojleři, drůbež, kozy, ovce, prasata, skot

Balení: 

250ml

Složení: 

Oxytetracyclinum 20%

Popis přípravku:

Čirá žlutá tekutina.

Charakteristika:

Oxtra Long Acting je injekční přípravek k okamžitému použití, obsahující 200 mg oxytetracyklinu v 1 ml. Toto antibiotikum má široké spektrum účinku proti velkému počtu G– a G+ baktérií, spirochetám, ricketsiím, chlamydiím a mykoplazmám. Je indikováno rovněž při protozoárníhc infekcích, jako jsou anaplazmóza a toxoplazmóza. Vysoká koncentrace účinné látky a forma přípravku dovolují velmi praktické a vhodné použití.

Indikace:

Respirační infekce (bronchitis, bronchopneumonie, pleuritis), gastrointestinální infekce (gastritis, enteritis), urogenitální infekce (pyelonefritidy, metritidy, metroperitonitidy, poporodní sepse), mastitidy, infekční polyartritidy, nekrotizující gangrenózní infekce prstů, hniloba paznehtů skotu a ovcí, flegmóny, infikované rány, před a pooperační antibiotická clona u skotu, ovcí, koz, prasat a brojlerů.

Nežádoucí účinky:

Vysoká koncentrace účinné látky a prodloužený účinek může způsobit dočasnou místní reakci trvající přibližně 5 dnů. U přecitlivělých zvířat se mohou objevit alergické nebo anafylaktické reakce, charakterizované neklidem, zježením srsti, svalovým třesem, zarudnutím, ztíženým dýcháním, salivací. V případě výskytu těchto příznaků musí být podáno vhodné antidotum (epinefrin, kortizon, antihistaminika, kalcium).

Upozornění:

U zvířat s poruchami ledvin může dojít k nahromadění oxytetracyklinu v organismu v důsledku nedostatečného vylučování přípravku. Není vhodné aplikovat spolu s penicilinem z důvodu interference mezi bakteriostatickým účinkem oxytetracyklinu a baktericidním účinkem penicilinu. Pokud by se přípravek použil v nouzi u koní, doporučuje se současně podat bakterie mléčného kvašení nebo jiné látky k vyrovnání střevní mikroflóry.

Dávkování:

Skot, buvoli ovce a kozy 15 ml/100 kg ž.hm. Prase 10 ml/100 kg ž.hm. Sele (do 10 kg) 1 ml pro toto. Brojleři 0,15-0,30 ml/kg ž.hm. V závažných případech se doporučuje léčbu po 3 dnech zopakovat.

Způsob podání:

Hluboko intramuskulárně, u malých selat subkutánně za ucho (čímž se omezí riziko lokálního podráždění). Aplikace do gluteální svaloviny není vhodná.

Ochranná lhůta:

Maso skot, buvoli, kozy, prasata 42 dní, brojleři 35 dní, mléko 15 dní.

Doba použitelnosti:

2 roky. Použitelnost po 1. otevření je 28 dní při dodržení skladovacích podmínek.

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.

Reg.č.:

96/137/94-C, 96/010/93-S