Pronestesic 40 mg/ml / 0,036 mg/ml inj. roztok >NOVINKA<

Čirý bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

koně, ovce, prasata, skot

Balení: 

100 ml

Složení: 

Procaini hydrochloridum, Epinephrini tartras

Charakteristika:

Prokain je syntetické lokální anestetikum, které patří do skupiny esterů. Jde o ester kyseliny p-aminobenzenové považované za lipofilní část této molekuli. Prokain má stabilizační účinek na membránu, což vede ke snížení propustnosti membrány nervových buněk a tím ke snížené difúzi sodných a draselných iontů. Tímto způsobem je narušena tvorba akčních potencionálů a přenos signálu je inhibován. Tato inhibice vede k lokální anestézii, která je reverzibilní.
Prokain má dobu latence od 5 do 10 minut po subkutánním podání a krátké trvání účinku (max. 30-60 min.); přidáním epinefrinu do roztoku je trvání účinku prodloužené až na 45-90 min.
Kromě vlastností lokálního anestetika má prokain také vazodilatační a antihypertenzní účinek.
Epinefrin je katecholamin se sympatomimetickými vlastnostmi. To způsobuje lokální vazokonstrikci, která zpomaluje vstřebávání prokain hydrochloridu, prodlužuje anestetická účinek prokainu. Epinefrin má také povzbuzující účinek na myokard.

Indikace:

Lokální anestézie s dlouhotrvajícím anestetickým účinkem.
Koně skot, prasata a ovce: infiltrační anestézie a perineurální anestézie.

Kontraindikace:

Nepoužívat u zvířat: v šoku, s kardiovaskulárními problémy, léčených sulfonamidy a fenothiaziny.
Nepoužívat: s anestetiky na bázi cyklopropánu- či halotanu, pro anestézii oblasti s terminálním oběhem.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti: na léčivou látku nebo na některou s pomocných látek, na lokální anestetika patřící do podskupiny esterů nebo v případě možných alergických zkřížených reakcí na p-aminobenzoovou kyselinu a sulfonamidy.
Nepodávat intravenózně nebo intraartikulárně.

Upozornění:

Prokain může způsobit pokles krevního tlaku a alergické reakce. V některých případech (zejména u koní) může dojít k podráždění CNS.

Dávkování:

Injekční podání do podkoží nebo v blízkosti příslušné oblasti: koně, skot, prasata a ovce – 2,5-10 ml přípravku pro toto (odpovídá 100-400 mg prokain hydrochloridu + 0,09 až 0,36 mg epinefrin tartrátu).
Injekční podání v blízkosti větve nervu: koně, skot, prasata a ovce - 5 až10 ml přípravku pro toto (odpovídá 200-400 mg prokain hydrochloridu + 0,18 až 0,36 mg epinefrin tartrátu).

Způsob podání:

Subkutánní a perineurální podání.
Pro znecitlivění distální části končetiny u koní by měla být dávka rozdělena mezi dvě nebo více míst injekčního podání v závislosti na dávce. Gumová zátka může být propíchnuta až 20-krát.

Ochranná lhůta:

Koně, skot a ovce – maso: bez ochranných lhůt, mléko: bez ochranných lhůt.
Prasata – maso: bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obale: 3 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření injekční lahvičky: 28 dní.

Způsob uchovávání:

Uchovávat v chladničce (2 °C – 8 °C), chránit před světlem.

Reg.č.:

96/072/16-C, 96/034/DC/16-S