RAFENDAZOL plv.

Antiparazitární přípravek s obsahem rafoxanidu a mebendazolu pro spárkatou zvěř

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

daňci, jeleni, kamzíci, mufloni, srnčí

Balení: 

5kg

Složení: 

Mebendazolum, Rafoxanidum

Popis přípravku:

Bílý prášek

Vlastnosti:

Rafoxanid, látka ze skupiny chlorovaných salicylanilidů, je vysoce účinný proti nezralým i zralým formám motolice jaterní, dále proti nosohltanovým strečkům u spárkaté zvěře. V kombinaci s mebendazolem, antihelmintikem se širokým spektrem účinnosti na nejzávažnější helminty trávicího a dýchacího ústrojí, zajišťuje účinnou dehelmintizaci spárkaté zvěře v ohrožených lokalitách. Pro zlepšení příjmu medikovaného krmiva obsahuje přípravek zchutňovadlo.

Indikace:

Preventivní a léčebná dehelmintizace spárkaté zvěře při výskytu nosohltanové střečkovitosti, motoličnatosti a helmintóz způsobených oblými červy dýchacího a trávicího ústrojí. Vysokou účinnost má přípravek zejména proti plicnivce jelení, plicnivce ovčí a proti všem oblým červům trávicího traktu. Přípravek má částečnou účinnost proti plicním červům rodů Capreocaulus, Bicaulus, Müllerius, Protostrongylus.

Způsob aplikace:

Přípravek se podává rozmíchaný v sypkém jadrném krmivu, na které je zvěř zvyklá, v poměru 1:9 (jedno balení po 5 kg Rafendazol pulvis ad us. vet. se důkladně promíchá ve 45 kg krmiva). Vzniklá medikovaná směs se podává nejméně dva, nejvýše čtyři po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u krmelců.

Dávkování:

druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka medikovaného krmiva
jelení 75 kg 900 g
daňčí 50 kg 650 g
mufloní 30 kg 400 g
kamzičí 20 kg 320 g
srnčí 15 kg 200 g

Upozornění:

Nezkrmovat přímo! Aplikaci musí předcházet přípravná návyková fáze na jadrné krmivo v délce 7 - 10 dnů, tj. krmení sypkým krmivem bez přípravku Rafendazol pulvis.

Ochranná lhůta:

Maso jelení, daňčí a srnčí zvěře 28 dnů, maso mufloní a kamzičí zvěře 60 dnů.

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C, v suchu.

Doba použitelnosti:

12 měsíců. Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.

Reg.č.:

96/131/04-C