SIMPANORM 0,5 mg/ml inj. roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

krávy, prasata, prasnice, skot

Balení: 

100 ml

Složení: 

Carazololum (ut hydrochloridum)

Popis přípravku:

Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok.

Charakteristika:

Karazolol patří do skupiny beta-blokátorů. Látka má specifickou afinitu k beta-receptorům. Její struktura je analogická s katecholaminy, a proto při podání vytváří reversibilní vazbu s beta-receptory; avšak neindukuje adrenergní účinky a brání působení katecholaminů v období stresu tím, že obsadí jejich operační místa. Použití u zvířat ve stresových situacích inhibuje jakékoliv negativní účinky stresu. V porodnicko-gynekologické oblasti parazol inhibuje tokolytický účinek adrenalinu a tím umožňuje, aby oxytocin vylučovaný hypofýzou, indukoval pravidelné a četné děložní stahy nezbytné pro úspěšný porod.

Indikace:

Prevence stresu vyvolaného transportem nebo při vytváření nových skupin u skotu a prasnic. Usnadnění porodu, podpora vypuzení placenty. Příprava prvotelek na mechanické dojení, zvýšení fertility.

Kontraindikace:

Srdeční deficience, bradykardie, obstrukční bronchopatie, březost.

Dávkování:

1 mg účinné látky / 100 kg ž. hm. (odpovídá 2 ml / 100 kg ž. hm.).

Způsob podání:

Intramuskulárně, intravenózně.
Skot:
Stres při transportu: aplikovat i.m. půl hodiny před transportem nebo sestavováním nové skupiny. Usnadnění porodu: aplikovat i.v. nebo i.m. na počátku prvních příznaků telení. Usnadnění vypuzení placenty: aplikovat i.m. ihned po skončení porodu (odloučení placenty během 10 – 12 hod.). Příprava krav prvotelek na mechanické dojení: aplikovat i.m. půl hodiny před dojením a opakovat podání v 12 hod. intervalu (zpravidla jsou třeba 2-3 aplikace). Zvýšení úrovně fertility: aplikovat i.v. bezprostředně před inseminací.
Prasnice:
Stres při transportu: aplikovat i.m. půl hodiny před transportem. Usnadnění porodu indukovaného prostaglandinem: aplikovat i.m. 20 hodin po prvním podání PGF2 alfa (porod následuje většinou během 8 hodin).

Ochranná lhůta:

Maso 1 den, mléko 12 hodin.

Doba použitelnosti:

4 roky v neporušeném obalu. 28 dní po prvním otevření vnitřního obalu.

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.

Reg.č.:

96/053/00-C