SUPERGESTRAN 0,025 mg/ml inj. roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

krávy, skot

Balení: 

15 x 2ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml

Složení: 

Lecirelinum

Popis přípravku:

Čirý, téměř bezbarvý roztok.

Charakteristika:

Lecirelin je superanalog LHRH s protrahovaným účinkem. Změnou ve struktuře syntetického dekapeptidu bylo dosaženo zvýšení biologické účinnosti a prodloužení účinku až na 240 minut. Po jeho aplikaci dochází bezprostředně k uvolnění luteinizačního hormonu, jehož zvýšení v periferní krvi je zaznamenatelné již za 30 minut a přetrvává až 240 minut. Supergestran inj. může být použit v těch případech, kde je indikován choriový gonadotropin (při podání choriového gonadotropinu je dodán exogenní LH, při aplikaci LH-RH je vyvolána sekrece LH endogenního).

Indikace:

Terapeutické použití: cystózní degenerace ovarií u skotu s průvodní anestrií nebo nymfománií (za přítomnosti persistujících folikulů nebo cystózně změněných folikulů); přebíhalky (nepravidelné a prodloužené cykly, krátké a nevýrazné říje, prodloužené říje); kombinovaná terapie ovariálních cyst.
Biotechnické použití: v chovech s vyspělou úrovní řízení reprodukce - zpřesnění ovulace u jalovic a krav v říji vyvolané prostaglandinem F2 alfa (PGF2) nebo jeho analogem popř. při spontánní říji (po předchozím zjištění folikulu na ovariu), jako prevence poruch ovulace, prevence syndromu ovariálních cyst v anamnéze; k navození cyklu u krav s ovariální acyklií.

Dávkování a způsob použití:

Jednorázové intramuskulární podání, u krav v dávce 25-50-100 µg léčivé látky (tj. 1-2-4 ml přípravku). Vyšší dávka se používá zpravidla při léčbě v pozdějším poporodním stadiu a při výrazných ovariálních poruchách. Při cystózní degeneraci ovarií je nutno za 10-14 dnů po aplikaci provést kontrolní rektální vyšetření a zjistit odezvu na vaječnících. V případě přetrvávání ovariálních cyst je třeba aplikaci zopakovat za použití stejné dávky přípravku. Pro zpřesnění termínu inseminace po úspěšné léčbě syndromu ovariálních cyst je vhodná následná aplikace cloprostenolu (PGF2 alfa) po předchozí kontrole vaječníků (podmínkou je přítomnost žlutého tělíska). Při této kombinované léčbě se prostaglandin aplikuje za 10-14 dnů po podání Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok. Ošetření přebíhalek se provádí 2-8 hodin před inseminací. K zpřesnění ovulace v říji vyvolané prostaglandinem je nejvhodnější doba pro aplikaci Supergestranu 0,025 mg/ml injekční roztok u krav za 66 až 72 hodin, u jalovic za 58 až 65 hodin. K prevenci poruch ovulace a výskytu ovariálních cyst se Supergestran 0,025 mg/ml injekční roztok podává jednorázově intramuskulárně 14. až 20. den po porodu.

Ochranná lhůta:

Bez ochranné lhůty.

Doba použitelnosti:

24 měsíců, po otevření ihned spotřebovat.

Způsob skladování:

Uchovávat při teplotě do 25 ° C, chránit před chladem a mrazem, chránit před světlem

Reg. č.:

99/187/89-C, 99/187/89-S