E. tenella

LIVACOX T perorální suspenze

trivalentní perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

brojleři, drůbež

Složení: 

Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella

LIVACOX Q perorální suspenze

kvadrivalentní perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

drůbež

Složení: 

Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix

Subscribe to RSS - E. tenella