Výhody vakcín LIVACOX

 • jedna dávka pro navození celoživotní imunity proti kokcidióze
 • obsahují oslabené linie ekonomicky důležitých druhů kokcidií
 • nezpůsobují imunosupresi vakcinovaných kuřat
 • ve výkrmu brojlerů zajišťují uniformní růst, optimální přírůstek a konverzi krmiva
 • v odchovech masných a snáškových plemen zajišťují vysokou užitkovost, uniformitu hejna a včasný nástup do snášky
 • dovolují úpravu krmné dávky využitím vlastních zdrojů krmiv bez rizika propuknutí kokcidiózy
 • bez rizika vývoje resistence
 • eliminují výskyt kmenů kokcidií rezistentních na antikokcidika
 • bez ochranných lhůt
 • nezanechávají rezidua v mase ani ve vejcích – ideální pro výrobu zdravých potravin
 • jsou bezpečné a nezávadné pro lidi, zvířata i životní prostředí
 • snadná aplikace