+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 CLOXALENE PLUS intramamární mast

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 krávy, skot

                                                 Balení: 

                                                 3 x 4 aplikátory

                                                 Složení: 

                                                 Ampicillinum natricum, Dicloxacillinum natricum

                                                 Léková forma

                                                 Intramamární mast.
                                                 Bílá mast.

                                                 Cílové druhy zvířat

                                                 Skot (dojnice v laktaci).

                                                 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

                                                 K léčbě akutních a subakutních mastitid krav v laktaci vyvolaných mikroorganizmy citlivými k ampicilinu a dikloxacilinu (stafylokoky, streptokoky, E. coli).

                                                 Kontraindikace

                                                 Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny, nebo na některou z pomocných látek.

                                                 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                                 Nejsou.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
                                                 Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
                                                 Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k ampicilinu a dikloxacilinu a snížit účinnost terapie ostatními beta-laktamy z důvodu možné zkřížené rezistence.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                                 Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.
                                                 V případě potřísnění omyjte postižené místo dostatečným množstvím vody.
                                                 Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky
                                                 i vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
                                                 Pokud se po kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže
                                                 s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.
                                                 Po použití si umyjte ruce.

                                                 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                                 U jedinců hypersenzitivních k penicilinu může přípravek vyvolat alergické reakce, které mohou být zvládnuty při přerušení léčby a podání antialergik.

                                                 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                                 Lze použít během březosti a v průběhu laktace.

                                                 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Semisyntetický penicilin může být kombinován s aminoglykosidovými antibiotiky.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 Intramamární podání.
                                                 Obsah jednoho aplikátoru do každé ošetřované čtvrtě v intervalu 12 hodin, tj. po dvou po sobě následujících dojeních.

                                                 Před zahájením léčby je třeba úplně vydojit infikovanou čtvrť a každý struk pečlivě očistit a vydezinfikovat. Prsty uchopíme konec struku a druhou rukou zavedeme jemně kanylu aplikátoru do strukového kanálku. Veškerý obsah aplikátoru opatrně aplikujeme do struku. Poté palcem a ukazováčkem jemně vytlačíme léčivo vzhůru strukovým kanálkem. Poté jemně masírujeme léčenou čtvrť oběma rukama směrem vzhůru, aby se léčivo stejnoměrně rozptýlilo v cisterně.
                                                 Léčbu je třeba doplnit správnými chovatelskými a zoohygienickými postupy, aby se snížilo riziko infekce a bylo možné kontrolovat vytváření rezistence.

                                                 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                                 Peniciliny mají obecně nízkou toxicitu. Toxické účinky byly zaznamenány při extrémně vysokých dávkách.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Maso: 2 dny
                                                 Mléko: 48 hodin

                                                 Hlavní inkompatibility

                                                 Nejsou známy.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
                                                 Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.