CLOXALENE PLUS intramamární mast

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

krávy, skot

Balení: 

12 x 5ml (3 x 4 aplikátory)

Složení: 

Ampicillinum, Dicloxacillinum

Popis přípravku:

Bílá mast.

Charakteristika:

Dikloxacilin patří mezi semisyntetické peniciliny a je účinný proti grampozitivním bakteriím, zvláště stafylokokům produkujícím penicilinázu. Lze předpokládat klinickou rezistenci k dikloxacilinu u kmenů stafylokoků s in vitro prokázanou rezistencí k meticilinu (MRSA).
Ampicilin je širokospektrý semisyntetický penicilin a je účinný proti gramnegativním bakteriím, které neprodukují beta-laktamázy hydrolyzující aminopeniciliny.
Beta-laktamy narušují finální fázi syntézy peptidoglykanu buněčné stěny bakterií. Účinek beta-laktamů je baktericidní u rostoucích bakterií.
Kombinace dikloxacilinu a ampicilinu vykazuje ve většině případů synergický účinek.

Indikace:

K léčbě akutních a subakutních mastitid krav v laktaci vyvolaných mikroorganizmy citlivými k ampicilinu a dikloxacilinu (stafylokoky, streptokoky, E. coli).

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny, nebo na některou z pomocných látek.

Dávkování a způsob podání:

Intramamární podání.
Obsah jednoho aplikátoru do každé ošetřované čtvrtě v intervalu 12 hodin, tj. po dvou po sobě následujících dojeních.
Před zahájením léčby je třeba úplně vydojit infikovanou čtvrť a každý struk pečlivě očistit a vydezinfikovat. Prsty uchopíme konec struku a druhou rukou zavedeme jemně kanylu aplikátoru do strukového kanálku. Veškerý obsah aplikátoru opatrně aplikujeme do struku. Poté palcem a ukazováčkem jemně vytlačíme léčivo vzhůru strukovým kanálkem. Poté jemně masírujeme léčenou čtvrť oběma rukama směrem vzhůru, aby se léčivo stejnoměrně rozptýlilo v cisterně.

Ochranná lhůta:

Maso: 2 dny. Mléko: 48 hodin.

Doba použitelnosti:

V neporušeném obalu: 2 roky.
Po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C.

Reg. č.:

96/500/93-C, 96/807/94-S