Historie a současnost

Historie

V roce 1965 bylo uprostřed lesů, 20 km jižně od Prahy, založeno Výzkumné středisko pro veterinární léčiva. Krátce po svém vzniku bylo reorganizováno a na jeho základech vznikl v r. 1973 Výzkumný ústav pro biofaktory a veterinární léčiva (VÚBVL).

Pod vedením ředitele Prof. MVDr. Bohumila Ševčíka, DrSc. se pracoviště stalo vědecko – výzkumnou základnou pro výzkum a vývoj v oblasti veterinárního lékařství. Během prvních 25 let činnosti zde bylo zpracováno 480 závěrečných a dílčích odborných zpráv a vyvinuto nebo inovováno přes 170 veterinárních léků a přípravků, které představovaly prakticky celý veterinární sortiment vyráběný v podnicích bývalého farmaceutického koncernu SPOFA.
Zejména řada přípravků pro řízení reprodukce prasat a skotu dosáhla pozoruhodné komplexnosti.

Současnost

Po společensko-ekonomických změnách v devadesátých letech minulého století prošel ústav privatizačním procesem a byl postupně transformován, v r. 1993 vznikla akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv.

V průběhu tohoto procesu došlo rovněž ke značné diverzifikaci aktivit naší společnosti, což významnou měrou přispělo ke stabilizaci základních ekonomických parametrů a byly vytvořeny předpoklady pro její další rozvoj i při radikálně změněných vnějších podmínkách.

V průběhu devadesátých let byl dokončen vývoj dvou vakcín řady LIVACOX® proti kokcidióze kura domácího.
Rozhodnutí o samostatné výrobě a tržní realizaci vakcín, následná výstavba výrobní jednotky odpovídající požadavkům správné výrobní praxe (SVP) a postupné vybudování distribuční sítě ve více než 40 zemích světa umožnilo naší, původně čistě výzkumné, společnosti otevřít nový prostor pro zajištění ekonomických potřeb a vstoupit i do sféry výrobních a obchodních aktivit.

Sortiment vlastních produktů rozšířila postupně také řada přípravků pro lovnou zvěř a krmných směsí pro malo- a velkochovy hospodářských zvířat a pro laboratorní zvířata.

Zkušenosti získané v této činnosti a předchozí tradice výzkumného centra vytvořily dobrý rámec rovněž pro rozvoj distribučních aktivit naší společnosti v České republice a na Slovensku. Díky úzké spolupráci se specializovanými výrobci z tuzemska (NORDIC PHARMA s.r.o.) i ze zahraničí (FATRO GROUP, Itálie a VETERINA, Chorvatsko) můžeme dnes našim odběratelům nabídnout široký sortiment léčiv pro veterinární praxi.
Je dnes již samozřejmostí, že tyto aktivity probíhají v naší společnosti v režimu Správné distribuční praxe (SDP).

Tradiční orientace našich pracovníků na vývojové a experimentální aktivity v oblasti veterinárních léčiv nalézá v posledních letech široké využití rovněž v souvislosti se vstupem naší země do EU a zvyšujícími se požadavky regulatorních úřadů na podrobnost a úroveň dokumentace, předkládané pro registrační proces.

Široký odborný záběr, plná certifikace našich laboratoří v souladu s požadavky Správné laboratorní, Správné klinické a Správné výrobní praxe (SLP/SKP/SVP) a průběžné cílené investice do nejmodernějšího přístrojového a technologického vybavení nám umožňuje poskytovat stále komplexnější farmakologické služby rozšiřováním nabídky studií prováděných na zakázku externích farmaceutických firem.

Naše společnost je samozřejmě i nadále schopna, v souladu se svou tradicí, zajistit i celkový vývoj veterinárních přípravků včetně přípravy registračních podkladů pro tuzemské i zahraniční registrační úřady.

S uspokojením můžeme konstatovat, že i přes nelehkou ekonomickou situaci posledních let trvale pokračujeme ve vlastních výzkumných aktivitách, které nyní vážou zhruba 16% všech zaměstnanců naší společnosti a které v posledních letech přinesly řadu odborných úspěchů a evropských patentů.

Výzkum je v současnosti, v rámci několika projektů řešených za podpory státního rozpočtu a z vlastních prostředků, orientován zejména do oblasti biotechnologií, s prioritním zaměřením na kokcidiózu ptáků a vývoj rekombinantních vakcín a na transgenezi drůbeže s cílem produkce rekombinantních terapeutických proteinů, popř. protilátek.

Všechny uvedené aktivity hodlá naše společnost i nadále rozvíjet tak, aby poskytovala všem svým zákazníkům tradiční jistotu komplexních a vysoce odborných služeb.