Farmakologické služby

Provádíme komplexní farmakologické služby v oblasti farmakologie, biochemie, analytické chemie, patologie a histologie.

  Naše konkurenční výhody:

 • Dlouhodobé zkušenosti v oblasti veterinární farmakologie
 • Vysoce kvalifikovaný a pravidelně školený personál
 • Flexibilita
 • Orientace na zákazníka
 • Vyvážený poměr mezi cenou a užitnou hodnotou.

V roce 1993 byl zaveden systém Správné laboratorní praxe (SLP) v souladu s národními předpisy.
V roce 1998 byl zaveden SLP splňující předpisy OECD.
V roce 2004 byl založen Úsek farmakologických služeb s implementovanými systémy Správné laboratorní, Správné klinické a Správné výrobní praxe (SLP, SKP, SVP).

V období 1998 - 2014 bylo provedeno okolo 400 studií v systému SLP a 11 klinických studií podle předpisů SKP. Mezi naše zákazníky patří farmaceutické společnosti zemí Evropské unie, Švýcarska, Chorvatska, USA, Austrálie a Nového Zélandu.

Farmakologické studie i ostatní služby jsou prováděny podle platných SLP, SKP nebo SVP předpisů agentur EMEA, VICH a OECD.

Všechny aktivity jsou prováděny s důrazem na poskytování komplexních a vysoce profesionálních služeb.

Pracovníci

Všichni pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní a pravidelně školení v platných SOP (standardních operačních postupech), příslušných předpisech a nařízeních jak národních, tak mezinárodních organizací jako jsou EMEA, VICH a OECD.

Procesy související se systémy Správných praxí jsou kontrolovány nezávislým Útvarem jištění jakosti (QA – Quality Assurance), který dohlíží na všechny etapy prováděné experimentální práce až po konečný výsledek.

Systém jištění jakosti

  QA monitoring zahrnuje:

 • školení personálu
 • fyzickou kontrolu testovaných položek
 • pravidelnou kalibraci a validace přístrojů a zařízení
 • kontrola sběru dat
 • obnovování a kontrolu SOPů
 • vedení řízené dokumentace
 • striktní kontrolu všech kritických bodů studií.