Projekty, patenty a publikace

Aktuálně řešené grantové projekty

MZe ČR - Rozvoj transgenních technologií u kura domácího a jejich biotechnologické využití
GAČR - Transgenní modely pro transpozonovou inzerční mutagenezi u kura domácího
GAČR - Protivirová aktivita ptačího tetherinu/BST2

dokončené:
TA ČR - DNA mikročip pro přímou diagnostiku patogenních bakterií
TA ČR - Diagnostická souprava pro zjištění chemického poškození prostředí založená na buněčných kulturách
GA ČR - Cílená genová modifikace u drůbeže a resistence k novým typům retrovirů
TA ČR - Živá oslabená vakcína doplněná rekombinantními antigeny proti salmonelóze a kokcidióze
TA ČR - Genetický program, který dá vznik dvouliniovému hybridu nosnic (plemene) pro produkci vajec a pro produkci masa kohoutů v podmínkách farmového hospodaření ve Vietnamu a v jižní Asii
MZe ČR - Nový typ vakcíny pro tlumení virových onemocnění u drůbeže
GAČR - Mezidruhový přenos drůbežích testikulárních buněk
GAČR - Vektory odvozené z ptačích sarkomových a leukozových virů a jejich potenciál pro transgenesi u drůbeže
MŠMT - Spermatogoniální kmenové buňky v procesu kuřecí spermatogeneze
MŠMT - Moderní biotechnologické postupy umožňující dlouhodobé uchování drůbeží genetické informace

Patenty

Český patent CZ 289464: Způsob konstrukce transgenní drůbeže
Evropský patent č. 1211932: A method of transgenic fowl construction
Český patent CZ 293226: Způsob přípravy expresních vektorů k produkci terapeutických proteinů v transgenních zvířatech.
Evropský patent EP 1217072: Method of the preparation of an expression vector for the production of the therapeutic proteins in the transgenic animals.

Publikace

Koslová A, Trefil P, Mucksová J, Reinišová M, Plachý J, Kalina J, Kučerová D,
Geryk J, Krchlíková V, Lejčková B, Hejnar J.
(2020): Precise CRISPR/Cas9 editing of the NHE1 gene renders chickens resistant to the J subgroup of avian leukosis virus. PNAS 117(4):2108-2012

Mucksová J, Reinišová M, Kalina J, Lejčková B, Hejnar J, Trefil P. (2019): Conservation of chicken male germ line by orthotopic transplantation of primordial germ cells from genetically distant donors. Biology of Reproduction 101(1):200-207

Mucksová J, Chalupský K, Plachý J, Kalina J, Rachačová P, Staněk O, Trefil P. (2018): Simultaneous detection of chicken cytokines in plasma samples using the Bio-Plex assay. Poultry Science 97(4):1127-1133

Trefil P, Aumann D, Koslová A, Mucksová J, Benešová B, Kalina J, Wurmser C, Fries R, Elleder D, Schusser B, Hejnar J. (2017): Male fertility restored by transplanting primordial germ cells into testes: a new way towards efficient transgenesis in chicken. Scientific Reports 7, 14246

Mucksová J, Plachý J, Staněk O, Hejnar J, Kalina J, Benešová B, Trefil P. (2017): Cytokine response to the RSV antigen delivered by dendritic cell‑directed vaccination in congenic chicken lines. Veterinary Research 48:18

Mucksová J, Plachý J, Staněk O, Hejnar J, Kalina J, Benešová B, Trefil P. (In press): Cytokine response to the RSV antigen delivered by dendritic cell-directed vaccination in congenic chicken lines. Veterinary Research

Benešová B, Trefil P. (2016): Possibilities for preserving genetic resources in birds. World's Poultry Science Journal 72(3): 629-942

Vrba V, Pakandl M. (2015): Host specificity of turkey and chicken Eimeria: controlled cross-transmission studies and a phylogenetic view. Vet Parasitol 208(3-4):118-124

Benešová B, Mucksová J, Kalina J, Trefil P. (2014): Restoration of spermatogenesis in infertile male chickens after transplantation of cryopreserved testicular cells. British Poultry Science 55(6):837-845

Vrba V, Pakandl M. (2014): Coccidia of turkey: from isolation, characterisation and comparison to molecular phylogeny and molecular diagnostics.Int J Parasitol 44(13):985-1000

Mucksová J, Kalina J, Bakst M, Yan H, Brillard JP, Benešová B, Fafílek B, Hejnar J, Trefil P. (2013). Expression of the chicken GDNF family receptor alfa-1 as a marker of spermatogonial stem cells. Animal Reproduction Science 142(1-2):75-83

Kalina J, Mucksová J, Yan H, Trefil P. (2012): Rapid sexing of selected Galliformes by polymerase chain reaction. Czech J Anim Sci 57(4):187–192

Trefil P, Mucksová J, Kalina J. (2012): Chicken Testicular Stem Cells. The Journal of Poultry Science 49(3):150-154

Vrba V, Poplštein M, Pakandl M. (2011): The discovery of the two types of small subunit ribosomal RNA gene in Eimeria mitis contests the existence of E. mivati as an independent species. Vet Parasitol 183(1-2):47-53

Vrba V, Blake DP, Poplstein M. (2010): Quantitative real-time PCR assays for detection and quantification of all seven Eimeria species that infect the chicken. Vet Parasitol 174(3-4):183-190

Trefil P, Bakst MR, Yan H, Hejnar J, Kalina J, Mucksova J. (2010): Restoration of spermatogenensis after transplantation of c-Kit positive testicular cells in the fowl. Theriogenology 74(9):1670-1676

Mucksova J, Brillard J-P, Hejnar J, Poplstein M, Kalina J, Bakst M, Yan H, Trefil P. (2009): Identification of various testicular cell populations in pubertal and adult cockerels. Animal Reproduction Science 114(4):415-422

Pakandl M, Hlásková L, Poplštein M, Chromá V, Vodička T, Salát J, Mucksová J. (2008): Dependence of the immune response to coccidiosis on the age of rabbit suckling. Parasitol Res 103(6):1265-1271

Pakandl M, Hlásková L, Poplštein M, Nevečeřalová M, Vodička T, Salát J, Mucksová J. (2008): Immune response to rabbit coccidiosis: a comparison between infections with Eimeria flavescens and Eimeria intestinalis. Folia Parasitol 55: 1-6

Kalina J, Senigl F, Micakova A, Mucksova J, Blazkova J, Yan H, Poplstein M, Hejnar J, Trefil P. (2007): Retrovirus-mediated in vitro gene transfer into chicken male germ line cells. Reproduction 134(3): 445-453

Trefil P, Micakova A, Mucksova J, Hejnar J, Poplstein M, Bakst MR, Kalina J, Brillard J-P. (2006): Restoration of spermatogenesis and male fertility by transplantation of dispersed testicular cells in the chicken. Biology of Reproduction 75(4):575-581

Markova J, Smetana K, Jenikova G, Lachova J, Krejcirikova V, Poplstein M, Fabry M, Brynda J, Alvarez RA, Cummings RD, Maly P. (2006): Role of carbohydrate recognition domains of mouse galectin-4 in oligosaccharide binding and epitope recognition and expression of galectin-4 and galectin-6 in mouse cells and tissues. Int. J. Mol. Med. 18: 65-76

Yan H, Trefil P, Bingnan X, Shixun L, Wu X-L. (2004): Transfection of blastodermal cell sof Heifeng Silkie chicken using GFP plasmid. Advance on Animal Genetic and Breeding Researches in China, 469-473.

Yan H, Bingnan X, Trefil P, Gio D-X, Wu X-L. (2004): Achievements and Applications in making chicken chimeras using BCs. Hereditas (Beijing) 26(4): 537-543.

Trefil P, Mičáková A, Mucksová J, Poplštein M, Brillard J-P, Hodek P. (2004): Sex reversed chicks (Gallus domesticus) hatched from eggs treated with aromatase inhibitor YM 511. Czech. J. Anim. Sci., 49 (12): 511-516.

Mikuš T, Poplštein M, Sedláková J, Landa V, Jeníková G, Trefil P, Lidický J. Malý P. (2004): Generation and phenotypic analysis of a transgenic line of rabbits secreting active recombinant human erythropoietin in the milk. Transgenic Research, 13: 487-498.

Trefil P, Mičáková A, Stiborová M, Poplštein M, Brillard J-P, Hodek P. (2004): Effects of alfa-naphtoflavone on body growth and gonad development in chickens (Gallus domesticus). Czech J.Anim.Sci., 49 (6):231-238.

Pakandl M, Černík F, Coudert P. (2003): The rabbit coccidium Eimeria flavescens Marotel and Guilhon, 1941: an electron microscopic study of its life cycle. Parasitol. Res. 91: 304-311

Mičáková A, Hodek P, Poplštein M, Trefil P. (2003): Application of ?-naftoflavone during the growth and development of broilers. Chem. Listy, 97,155-156.

Yan H, Bingnan X, Trefil P, Shixun L. (2003): Progresses on Preservation of Poultry Genetic Resources. Preservation of Resources, 1008-0414:21-23.

Trefil P, Polák J, Poplštein M, Mikuš T, Kotrbová A, Rozinek J. (2003): Preparation of fowl tetstes as recipient organs to germ-line chimeras by means of gamma-radiation. British Poultry Science. Vol.44, 4: 643-650.

Kalina J, Kolmanová A, Mikuš T, Mičáková A, Trefil P. (2003): Transfection of cock spermatogonial cells via electroporation and lipofection. Czech J.Anim.Sci. 48(7):279-84