Nabídka služeb

Nabízíme komplexní farmakologické služby v oblasti farmakologie, biochemie a analytické chemie.

Poskytujeme plný servis biologických (včetně laboratorního vyšetření), analytických a statistických částí studií.

Navrhujeme projekty studií a vypracováváme plány pro předklinické a klinické studie. Výsledky SLP, SKP a SVP studií jsou sestaveny do finálních zpráv, které jsou součástí registrační dokumentace předkládané registračním orgánům.

Biologické části SLP a SKP studií

Biologická část studií se většinou provádí na cílových zvířatech (skot, koně, prasata, ovce, králíci, psi a drůbež). Laboratorní zvířata jsou použita tehdy, pokud je studie potřebná pro výzkum a vývoj farmaceutických produktů pro veterinární použití.

Analytické části SLP studií

Pro analýzu aktivní látky v krevní plazmě/séru, mléce a poživatelných tkáních (jako jsou svaly, játra, ledviny, tuk a kůže s tukem) se používají moderní systémy LC-MS/MS nebo HPLC. Všechny metody jsou validovány ve shodě se SLP požadavky agentury EMEA a OECD.

Statistické části SLP a SKP studií

Statistické hodnocení výsledků všech studií (biologická dostupnost, bioekvivalence, farmakokinetika, rezidua, tolerance atd.) se provádí s použitím příslušného software
(EquivTest PK, Statistica 8.0 a SAS).