Kokcidióza drůbeže

Kokcidióza drůbeže je parazitární onemocnění střevního traktu způsobované jednobuněčnými prvoky-kokcidiemi rodu Eimeria. Eimerie jsou přirozeně druhově specifické, všudypřítomné a jejich výrazně negativní efekt na zdraví ptáků se projevuje především ve velkochovech drůbeže tj. kuřat a krůt.

V průmyslovém měřítku jsou ztráty způsobené kokcidiózou značné a proto je vynakládáno velké úsilí o tlumení tohoto onemocnění. Protože infekční stádia Eimerií- tzv. oocysty jsou velice odolné vůči faktorům zevního prostředí, běžně používané dezinfekční prostředky na ně nepůsobí.

Nejpoužívanějšími prostředky tlumení kokcidiózy jsou chemická antikokcidika (látky bránící dokončení životního cyklu kokcidií) a vakcíny. Oba tyto způsoby mají své výhody i nevýhody a mnohdy se i kombinují.
Důležitou výhodou vakcín je to, že při jejich použití nezůstávají v živočišných produktech rezidua, která jsou nežádoucí pro lidský konzum a mohou také zatěžovat životní prostředí. Při dlouhodobém používaní antikokcidik dochází také ke vzniku rezistence vůči těmto přípravkům a tím k snížení jejich účinnosti.

Princip vakcinace spočívá v definované infekci zvířat malými dávkami virulentních nebo oslabených (atenuovaných) kmenů, které navodí slabý průběh onemocnění a spustí specifickou reakci imunitního systému. Po určité době se vakcinovaní jedinci stanou imunními proti další nákaze. Ve světě se dnes používají živé vakcíny proti kokcidióze, v Evropě pouze atenuované, v zámoří i virulentní.

U kuřat je známo 7 druhů kokcidií, nejpatogennější jsou Eimeria acervulinaE. maximaE. necatrix a E. tenella. U krůt je známo taktéž 7 druhů, nejvíce patogenní jsou Eimeria adenoeidesE. meleagrimitis a E. gallopavonis.

Současné výzkumné aktivity v této oblasti jsou zaměřeny jednak na inovaci stávajících produktů – živých atenuovaných vakcín proti kokcidióze kura domácího (LIVACOX® T a LIVACOX® Q) a jednak na vývoj produktů nových (rekombinantní vakcíny, vakcíny pro další druhy ptáků).

obr: vysporulované oocysty kokcidií

Klíčovou součástí výzkumných aktivit v oblasti kokcidiózy drůbeže je molekulární biologie Eimerií. Na základě znalostí genů parazita a jejich role v imunitní odpovědi se otevírá cesta k terapeutickému využití konkrétních genů. Metody molekulární biologie jsou rovněž využívané k precizní druhové a kmenové identifikaci a kvantifikaci parazitů.