Informace o konání VH

V sekci informace pro akcionáře naleznete informace o konání VH společnosti dne 26.6. 2014 včetně potřebných podkladů