Výplata dividend za r. 2011

V sekci informace pro akcionáře
najdete informace o výplatě dividend za rok 2011