LIVACOX T susp.

Perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího, trivalentní

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

brojleři, drůbež

Balení: 

10ml, 50 ml

Složení: 

Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella

Složení:

Účinné látky:
Oocysty v 1 dávce
Eimeria acervulina 3 – 5 × 102
Eimeria tenella 3 – 5 × 102
Eimeria maxima 3 – 5 × 102

Balení:

10 ml = 1.000 dávek,
50 ml = 5.000 dávek

Popis přípravku:

Bělavá suspenze.

Charakteristika:

Perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího, trivalentní.

Indikace:

Prevence kokcidiózy vyvolané uvedenými druhy kokcidií v chovech kura domácího v klecích a na podestýlce.
Celoživotní imunita proti kokcidióze vyvolané uvedenými druhy kokcidií nastupuje 10 - 14 dní po podání přípravku.

Kontraindikace:

Podávání antikokcidik po celý život vakcinované drůbeže. Krmné směsi podané kuřatům v době od 2 dnů před a do 14 dnů po vakcinaci nesmějí obsahovat antikokcidika v účinných hladinách. Sulfonamidy nepodávat minimálně 2 dny před a 14 dnů po podání přípravku.

Nežádoucí účinky:

1 – 2 týdny po podání přípravku může být zaznamenána přechodně zhoršená konverze krmiva.

Dávkování a způsob použití:

V pitné vodě:
Přípravek se podává jednorázově kuřatům ve stáří 1 – 10 dní, lze však vakcinovat v jakémkoli stáří i během odchovu. Vakcinovat pouze zdravá zvířata. Před použitím přípravek řádně protřepat. Zvířata musejí přípravek spotřebovat přibližně do 2 hodin, čemuž lze napomoci přerušením napájení 2 hodiny před podáním přípravku.

Ředění je třeba přizpůsobit aktuální spotřebě vody, která bývá ovlivněna především stářím kuřat, plemenem, teplotou prostředí a dalšími faktory.

Velkochovy (1 mL přípravku = 100 dávek):
Orientačně lze stanovit spotřebu vody pro vakcinaci podle vzorce:
1 L vody/1 den stáří kuřat/1000 kuřat.

Při použití dávkovacích zařízení se vakcína přidává k pitné vodě v poměru 1:100. Proto je třeba vakcínu předem naředit pouze částečně.

Příklad:
Pro vakcinaci 10 000 čtyřdenních kuřat potřebujeme vakcínu podat ve 40 L pitné vody, kterou kuřata vypijí za cca 2 hod. Potřebných 10 000 dávek vakcíny je obsaženo v 100 mL vakcíny. Těchto 100 mL musíme naředit na 400 mL, které jsou potom pomocí dávkovacího zařízení ředěny pitnou vodou v poměru 1:100, takže konečný objem pitné vody s vakcínou je 40 L.

Malochovy (1 mL přípravku pro malochovy = 1 dávka):
1 mL přípravku se naředí max. 10 mL pitné vody a dávkuje se ručně do napáječek.
Vakcínu lze podávat i individuálně, a to neředěnou přímo sondou do volete.

Desetinásobné předávkování nezpůsobuje žádné negativní příznaky. Při náhodném požití vakcíny jinými druhy zvířat nehrozí žádné nebezpečí.

Sprejová aplikace v líhních:
Vhodnost zvoleného sprejovacího zařízení konzultujte s výrobcem vakcíny!
Při sprejování se vakcína naředí pitnou vodou obsahující potravinářské barvivo (pro zajištění optické kontroly aplikace) a nasprejuje na jednodenní kuřata přímo v přepravce. Kuřata by měla zůstat v přepravce po dobu nejméně 3 hodin.

Doporučené ředění:

  • Celkový objem tekutiny ke sprejování (1 přepravka/100 kuřat) je 20 mL, tzn. že vakcinační dávka je obsažena ve 20 mL roztoku (1 mL vakcíny (= 100 dávek) + 19 mL pitné vody s barvivem).
  • Kuřata se sprejují v přepravce dávkou 1 mL vakcíny vždy pro 100 kuřat, a to i v případě, že v přepravce je méně než 100 kuřat.

Ochranná lhůta:

Bez ochranné lhůty.

Způsob uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí v suchu a temnu při teplotě +2 až +8 °C, chraňte před mrazem.
Krátkodobé zvýšení teploty během přepravy (max. do 40 °C) nesnižuje účinnost vakcíny.

Doba použitelnosti:

9 měsíců od měsíce výroby v originálních obalech při dodržení pravidel pro uchovávání. Po naředění ihned spotřebovat.

Reg. č.:

97/778/92-C, 97/044/02-S