LIVACOX Q susp.

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

drůbež

Balení: 

10ml, 50 ml

Složení: 

Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix

Účinné látky:

Oocysty v jedné dávce:

Eimeria acervulina 3 – 5 × 102
Eimeria tenella 3 – 5 × 102
Eimeria maxima 0,8 – 1,2 × 102
Eimeria necatrix 0,8 – 1,2- × 102

Pomocné látky: Chloramin B, voda.

Popis přípravku:

Bělavá suspenze.

Charakteristika:

Perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího, kvadrivalentní.

Indikace:

Prevence kokcidiózy vyvolané uvedenými druhy kokcidií v chovech kura domácího v klecích a na podestýlce. Celoživotní imunita proti kokcidióze vyvolané uvedenými druhy kokcidií nastupuje 10 - 14 dní po podání přípravku.

Kontraindikace:

Podávání antikokcidik po celý život vakcinované drůbeže. Krmné směsi podané kuřatům v době od 2 dnů před a do 14 dnů po vakcinaci nesmějí obsahovat antikokcidika v účinných hladinách. Sulfonamidy nepodávat minimálně 2 dny před a 14 dnů po podání přípravku.

Nežádoucí účinky:

1 – 2 týdny po podání přípravku může být zaznamenána přechodně zhoršená konverze krmiva.

Dávkování a způsob použití:

Přípravek se podává jednorázově perorálně kuřatům ve stáří 1-10 dní. Je doporučeno kuřata vakcinovat v co nejnižším věku, aby byla minimalizována možnost infekce terénními kmeny kokcidií. Jednodenní kuřata mohou být vakcinována formou hrubého sprejování předkládaného drceného granulovaného krmiva, nebo mohou být jednodenní kuřata vakcinována hrubým sprejováním na povrch těla. Pro podávání vakcíny v napájecí vodě je doporučený věk kuřat 2-5 dnů, kdy je třeba důsledně dbát na kontrolu příjmu vakcíny kuřaty. V případě vakcinace kuřat starších 5 dnů je třeba přihlížet k aktuální míře výskytu patogenních kokcidií na farmě, které mohou způsobovat rané infekce a ovlivňovat tak účinnost následné vakcinace.

V pitné vodě:

 Vakcinovat pouze zdravá zvířata. Před použitím přípravek řádně protřepat. Zvířata musejí přípravek spotřebovat přibližně do 2 hodin, čemuž lze napomoci přerušením napájení 2 hodiny před podáním přípravku.

Ředění je třeba přizpůsobit aktuální spotřebě vody, která bývá ovlivněna především stářím kuřat, plemenem, teplotou prostředí a dalšími faktory.

1 mL přípravku = 100 dávek.

Orientačně lze stanovit spotřebu vody pro vakcinaci podle vzorce:

1 L vody / 1 den stáří kuřat / 1000 kuřat.

Při použití dávkovacích zařízení se vakcína přidává k pitné vodě v poměru 1:100. Proto je třeba vakcínu předem naředit pouze částečně.

Příklad:

Pro vakcinaci 10 000 čtyřdenních kuřat potřebujeme vakcínu podat ve 40 L pitné vody, kterou kuřata vypijí za cca 2 hod. Potřebných 10 000 dávek vakcíny je obsaženo v 100 mL vakcíny. Těchto 100 mL musíme naředit na 400 mL, které jsou potom pomocí dávkovacího zařízení ředěny pitnou vodou v poměru 1:100, takže konečný objem pitné vody s vakcínou je 40 L.

Desetinásobné předávkování nezpůsobuje žádné negativní příznaky. Při náhodném požití vakcíny jinými druhy zvířat nehrozí žádné nebezpečí.

Sprejová aplikace v líhních:

Vhodnost zvoleného sprejovacího zařízení konzultujte s výrobcem vakcíny!

Při sprejování se vakcína naředí pitnou vodou obsahující potravinářské barvivo (pro zajištění optické kontroly aplikace) a nasprejuje na jednodenní kuřata přímo v přepravce. Kuřata by měla zůstat v přepravce po dobu nejméně 3 hodin.

Doporučené ředění:

Celkový objem tekutiny ke sprejování (1 přepravka/100 kuřat) je 20 mL, tzn. že vakcinační dávka je obsažena ve 20 mL roztoku (1 mL vakcíny (= 100 dávek) + 19 mL pitné vody s barvivem).Kuřata se sprejují v přepravce dávkou 1 mL vakcíny vždy pro 100 kuřat, a to i v případě, že v přepravce je méně než 100 kuřat.

Sprejová aplikace na krmivo:

Vhodnost zvoleného sprejovacího zařízení konzultujte s výrobcem vakcíny!

Drcené granulované krmivo (s minimálně 80% podílem částic větších než 1 mm) v doporučeném množství pro masná plemena 20-25 g na kus rozprostřít na plochu 30-70 cm2 tak, aby bylo dosaženo optimální výšky vrstvy krmiva 0,75-1,0 cm. Pro lehká plemena drůbeže dávku předkládaného krmiva úměrně snížit. Řádně protřepaný přípravek ředit pitnou vodou 1:50 a rovnoměrně aplikovat na krmivo (0,5 ml ředěné vakcíny odpovídá jedné vakcinační dávce). Objemový poměr ředěná vakcína:krmivo by se měl pohybovat v rozmezí 1:50 - 1:100.

Pro aplikaci vakcíny je doporučeno použít tlakové sprejovací zařízení vybavené postřikovací tryskou s dutým kuželem (např. ConeJet VisiFlo S, TXVK-18) a postřik provádět při tlaku 2 bary z takové výšky, aby byla sprejem pokryta rovnoměrně celá šířka vrstvy krmiva. Teplota prostoru při sprejování krmiva by neměla překročit 32 st. C.

Je třeba zaručit dobrý přístup kuřat k ošetřenému krmivu a omezit rozhrabávání. Kuřata by ošetřené krmivo měla spotřebovat do 24 hodin.

Ochranná lhůta: 

Bez ochranné lhůty.

Způsob uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí v suchu a temnu při teplotě +2 až +8 °C, nesmí zmrznout.

Krátkodobé zvýšení teploty během přepravy (max. do 40 °C) nesnižuje účinnost vakcíny.

Doba použitelnosti:

9 měsíců od měsíce výroby v originálních obalech při dodržení pravidel pro uchovávání. Po naředění ihned spotřebovat.

Balení:

1 x 10 ml (= 1000 dávek), 1 x 20 ml (= 2000 dávek), 1 x 50 ml (= 5000 dávek), 1 x 100 ml (= 10000 dávek).V HDPE-lahvičce se šroubovacím uzávěrem, v kartonové krabičce nebo ve smršťovací fólii.

Reg. č.:

97/046/99-C, 97/045/02-S