Kokcidióza drůbeže

Kokcidióza kura domácího (Gallus domesticus) je onemocnění střevního traktu způsobené parazitickými prvoky rodu Eimeria ze skupiny Apicomplexa. Tyto parazity můžeme nalézt všude tam, kde je drůbež chována. I přes značný pokrok v oblasti chemoterapie, managementu chovu, výživy a genetiky zůstává kokcidióza celosvětově jedním z nejčastějších a nejnákladnějších onemocnění drůbeže v intenzivních chovech.

Kokcídie jsou výhradně intracelulární paraziti s vysokým reprodukčním potenciálem a poměrně složitým vývojovým cyklem. Při masivní infekci parazita dochází k poškození střevní stěny hostitele a následnému zánětu střevní sliznice různého stupně. Typickými vnějšími příznaky onemocnění jsou: snížení příjmu krmiva a zhoršené vstřebávání živin, snížená intenzita růstu, dočasná redukce snášky, průjem často s příměsí krve, dehydratace, celková skleslost a apatie, načepýřené peří a zvýšená mortalita.

obr: kokcidie

Po pozření několika infekčních zárodků - oocyst dojde během jednoho vývojového cyklu (cca 1 týdne) k produkci řádově statisíců nových oocyst, které jsou vyloučeny trusem do podestýlky. Díky speciálnímu složení stěn jsou oocysty resistentní k působení běžných desinfekčních prostředků a zůstávají životaschopnými v zevním prostředí po několik měsíců. Nejčastějšími zdroji oocyst jsou podestýlka, trus a prach. Oocysty mohou šířit také ptáci, personál drůbežárny, hmyz, žížaly a hlodavci.

Klinická fáze kokcidiózy, spojená s výraznou destrukcí střevní tkáně, obvykle propuká po průběhu tří životních cyklů kokcidií následně za sebou, tj. mezi 21. a 28. dnem stáří kuřat.

Průběh kokcidiózy drůbeže je velice rychlý a každé propuknutí klinické nebo subklinické kokcidiózy přináší chovatelům velké ekonomické ztráty.
Proto hlavním prostředkem proti kokcidióze je prevence.

U kura domácího je známo 7 druhů kokcidií rodu Eimeria, které jsou přísně druhově specifické, tzn. že neparazitují na jiných živočišných druzích. Jednotlivé druhy kokcidií se liší především svojí patogenitou, lokalizací svého vývoje ve střevním traktu a dalšími biologickými vlastnostmi.

Pouze čtyři z nich jsou ekonomicky významné v intenzivních chovech drůbeže: Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella a E. necatrix.

obr: sporulované oocysty kokcidií

application/pdf icon Klíč k určování kokcidií

Důležitou úlohu pro úspěšné tlumení kokcidiózy hrají přísná biologická bezpečnostní opatření, důkladné mechanické čištění drůbežáren před naskladněním nových kuřat a dobré zoohygienické podmínky. Samotná kontrola kokcidiózy, je založena buď na použití antikokcidik v krmení nebo na podání živých kokcidiálních vakcín.