Antiparazitika pro spárkatou zvěř

Antiparazitární přípravky

Přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic.

CERMIX

CERMIX premix – určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného
výrobce medikovaných krmiv

CERMIX pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním lékařem

Přípravky obsahují účinnou látku ivermektin se širokospektrálními antiparazitárními účinky proti dospělým i larválním stádiím nejdůležitějších endoparazitů a ektoparazitů. Působí proti oblým červům zažívadel a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám svrabovým a vším.

+ více informací
Způsob podání a dávkování:
Aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez léčiva.
Přípravek se podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku smísíme s 45 kg jadrného krmiva).

Spárkaté přežvýkavé zvěři se připravené krmivo podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců (dávkyjsou uvedeny v příbalové informaci).
Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích k ošetření 20 - 25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks jelení, 8 ks daňčí, 12 ks mufloní nebo 15 ks kamzičí zvěře.

Divokým prasatům je nutné krmivo připravené pro spárkatou přežvýkavou zvěř výše uvedeným
způsobem dále smíchat (1 kg krmiva s CERMIXEM + 6,5 kg čistého sypkého krmiva).
Tato směs se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg/10 kg ž.hm./den (přesný postup
je uveden v příbalové informaci).
Jeden kg přípravku postačí při aplikaci po dobu 5 dní k ošetření 300 kg ž.hm. černé zvěře.

    Ochranná lhůta:
  • 28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře
  • 14 dnů maso a orgány divokých prasat
  • Balení: 5 kg.

RAFENDAZOL

RAFENDAZOL premix - určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce medikovaných krmiv

RAFENDAZOL pulvis – určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním lékařem

Přípravky obsahují účinné látky rafoxanid a mebendazol, které mají širokospektrální účinek proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti.

+ více informací
Způsob podání a dávkování:
Přípravky se podávají zvěři rozmíchané v jadrném krmivu v poměru 1:9, obvykle dva po sobě
následující dny, nejvýše 4 dny, jako jediné krmivo podle početního stavu zvěře u krmelců.
Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích na odčervení 25 kusů srnčí zvěře nebo 5
kusů jelení, 8 kusů daňčí, 12 kusů mufloní nebo 15 kusů kamzičí zvěře.
    Ochranná lhůta:
  • 28 dnů maso a orgány u srnčí, daňčí a jelení zvěře
  • 60 dnů maso a orgány u mufloní a kamzičí zvěře
  • Balení: 5 kg.

Všechny uvedené přípravky jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, který odpovídá za jejich aplikaci.

V lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost, mohou být použity k léčbě přípravky CERMIX i RAFENDAZOL, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní mezi jejich aplikací.

RAFENDAZOL je určen především pro oblasti s výskytem motoličnatosti, CERMIX zejména pro lokality s výskytem střečkovitosti, zvláště u srnčí zvěře.