EMDOCAM 20 mg/ml

Injekční roztok pro skot, prasata a koně

Dodavatel: 

EMDOKA - Belgie

Zvířata: 

koně, krávy, prasata, skot

Balení: 

50 mL

Složení: 

Meloxicam 20mg, Pomocné látky: ethanol 150 mg

Popis přípravku:

Čirý žlutý injekční roztok

Indikace:

Skot:K léčbě akutních respiratorních infekcí v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke snížení klinických příznaků. K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a mladého, nelaktujícího skotu. K podpůrné léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky.
Prasata: K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke snížení příznaků kulhání a zánětu. K podpůrné léčbě puerperální septikémie a toxémie s příslušnou terapií antibiotiky.
Koně: Použití k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických onemocněních muskuloskeletálního aparátu. K zmírnění bolesti způsobné kolikou u koní.

Kontraindikace:

Před použitím přečíst příbalovou informaci.

Upozornění:

Opatření pro použití u zvířat – Dojde-li k nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem. Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity. V případě nedostatečného zmírnění bolesti při léčbě koliky u koní by měla být pečlivě přehodnocena diagnóza a zvážen chirurgický zákrok.
Použití v průběhu březosti a laktace – Skot a prasata: Lze použít během březosti a laktace. Koně: viz kontraindikace.
Interakce – Neaplikovat současně s glukokortikoidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo s antikoagulačními látkami.
Předávkování – V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

Dávkování a způsob podání:

Skot: Jednorázová podkožní nebo intravenózní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj. 2,5 ml na 100 kg ž.hm.) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií.
Prasata: Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu na kg ž.hm. (tj. 2 ml na 100 kg ž. hm.) v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky.
Koně: Jednorázová intravenózní injekce v dávce 0,6 mg meloxikamu na kg ž. hm. (tj. 3 ml na 100 kg ž. hm. K zmírnění zánětu a bolesti při akutním a chronickém onemocnění muskuloskeletálního aparátu může léčba pokračovat vhodnou perorální lékovou formou obsahující meloxikam, podávanou v souladu s doporučeními na etiketě.

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 15 dní, mléko: 5 dní
Prasata: maso: 5 dní
Koně: maso: 5 dní
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Způsob uchovávání:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Reg.číslo:

EU/2/11/128/001