FATROXIMIN 300 mg intrauterinní tablety

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

klisny, koně, krávy, skot

Balení: 

36 x 300mg

Složení: 

Rifaximinum 300 mg

Popis přípravku:

Oranžové oválné tablety.

Charakteristika:

Přípravek je vysoce účinný antibakteriální prostředek proti Gram+, Gram-, aerobním a anaerobním mikroorganismům.

Indikace:

Léčba bakteriálních infekcí genitálního traktu samic, jako např.: metritis, endometritis, cervicitis, vulvovaginitis, septické poporodní infekce, retence sekundin, profylakce infekcí po manuálním nebo instrumentálním vedení porodu, vyvolaných patogeny citlivými na rifaximin

Upozornění:

Přípravek má indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.

Dávkování:

Krávy a klisny:
Endometritidy a cervicitidy 4 tablety jednorázově nebo 2 tablety a zopakovat po 24 hod.
Vulvovaginitidy 1 tableta iniciálně a zopakovat po 24 hod.
Retence sekundin 4 tablety jednorázově. Profylakce infekcí při manuálním a instrumentálním vedení porodu 2 tablety jednorázově.

Způsob podání:

Intrauterinně nebo intravaginálně.

Ochranná lhůta:

Bez ochranné lhůty. Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

Doba použitelnosti:

60 měsíců

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C, chraňte před světlem..

Reg.č.:

96/841/97-C, 96/0637/97-S