+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

OTOPET THERAPY 10 mg + 200000 IU/ml ušní kapky, suspenze pro kočky a psy

přípravek s indikačním omezením

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

kočky, malá zvířata, psi

Balení: 

1 x 25 ml

Složení: 

Rifaximinum, Colistini, Carbarilum, Miconasolum, Triamcinoloni

Léková forma

Ušní kapky, suspenze.
Oranžovo-červená olejová homogenní suspenze.

Cílové druhy zvířat

Kočky a psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba zánětu zevního zvukovodu, vyvolaného grampozitivními a gramnegativními bakteriemi, plísněmi, kvasinkami a roztoči u psů a koček.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky obsažené v přípravku. Perforace ušního bubínku.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Přípravek má indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištěním citlivosti k daným léčivým látkám a rezistenci k běžným antibiotikům.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s karbarilem, který může být po absorbování kůží toxický.
Lidé se známou přecitlivělostí na karbaril nebo na jinou složku přípravku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného potřísnění kůže nebo vniknutí do očí ihned zasažené části opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Po použití přípravku si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly zaznamenány.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze používat v průběhu březosti i laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Ušní podání.
Po důkladném, ale šetrném vyčištění ucha se aplikuje 1-2ml přípravku.
Následná důkladná masáž zajistí rozšíření léčiva na celou stěnu zvukovodu.
Léčba se opakuje 2x denně, po dobu 7-10 dnů.
Pokud se jedná o otitidu parazitárního původu, opakovat léčbu po 10 dnech.
Před použitím důkladně protřepat.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Není možné.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emili(Bologna), Itálie