FLUNBIX 50 mg/ml inj. roztok

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

klisny, koně, krávy, prasata, prasnice, skot

Balení: 

100 ml, 250 ml

Složení: 

Flunixini megluminum

Popis přípravku:

Čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Charakteristika:

Flunixin meglumin je potentním nesteroidním analgetikem nenarkotické povahy s protizánětlivým, antipyretickým a antiendotoxemickým účinkem.

Indikace:

Skot: snížení teploty při akutních zánětlivých procesech.
Prasata: podpůrná léčba při syndromu MMA (mastitida, metritida, agalakcie) u prasnic.
Koně: zmírnění zánětu a bolestivosti při postiženích pohybového aparátu, zmírnění bolesti při kolikách.

Upozornění:

Flunixin meglumin je NSAID. S touto skupinou přípravků je spojeno riziko gastro-duodenálního podráždění až ulcerace a u aplikace u hypovolemických a dehydratovaných zvířat je spojena s rizikem renálního selhání.

Způsob podání a dávkování:

Intravenózně nebo intramuskulárně.
Skot:
2,2 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 2 ml přípravku/45 kg.ž.hm.) i. v. opakovaně až po dobu 3 dní a doplnit kauzální léčbou.
Prasata:
2,2 mg flunixinu/kg ž,.hm. (tj.2 ml přípravku/45 kg ž. hm. hluboko i.m. Opakovat 1-2krát ve 12hodinových intervalech v závislosti na účinku.
Koně:
- při onemocnění pohybového aparátu: 1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku/45 kg ž.hm.) i.v. jednou denně, v závislosti na účinku i opakovaně, nejdéle však 5 po sobě následujících dnů
- při kolikách: 1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (tj.1 ml přípravku/45 kg ž.hm) i.v. Ke zmírnění bolestivosti obvykle dochází do 15 min. Podávat 1-2krát v případě, že se symptomy opakují. Nutno počítat i s kauzální léčbou.

Ochranná lhůta:

Skot: maso 7 dnů, mléko 24 hodin (2 dojení).
Prasata: maso 18 dnů.
Koně: maso 7 dnů.

Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti v neporušeném obalu 2 roky.
Po prvním otevření vnitřního obalu 28 dnů.

Způsob uchovávání:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Reg. č.:

96/087/12-C