+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

OTOPET ušní kapky, roztok pro psy

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

malá zvířata, psi

Balení: 

1 x 130 g

Složení: 

Niaouli etheroleum, Lidocaini, Zinci

Léková forma

Ušní kapky, roztok
Čirý bezbarvý roztok.

Cílový druh zvířat

Psi.

Indikace s upřesněním pro každý cílový druh

Akutní a chronická otitis externa u psů.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat v případě perforace ušního bubínku.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Před použitím důkladně protřepat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva s kůží. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.
Zamezte styku přípravku s kůží a jeho vniknutí do očí, protože přípravek může způsobit jejich podráždění. Zasažená místa opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít v průběhu březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Ušní podání.
Množství aplikovaného přípravku závisí na velikosti psa; přípravek by měl naplnit ušní kanál, a proto u malých psů postačuje stisknout lahvičku 1x, u středních psů 2-3x a u velkých psů 4-5x.
Při aplikaci je vhodné položit zvíře na bok tak, aby ošetřované ucho bylo lehce přístupné. Přidržet špičku ucha kolmo vzhůru a aplikovat dostatečné množství léku do vnějšího zvukovodu.
Po aplikaci přípravku masírovat okolí ucha tak, aby se docílilo vypuzení nežádoucího obsahu z ušního kanálu. Poté vatou vysušit vnitřek boltce bez ohledu na to, zda v uchu zůstane malé množství tekutiny.
Zprvu by se ošetření mělo provádět ráno a večer, ale jakmile pes přestane potřásat hlavou, postačuje jedna aplikace denně. Po 3-4 dnech léčby se zvíře zpravidla zklidní a zmizí nepříjemný zápach. Po klinickém uzdravení se doporučuje pokračovat v léčbě další2-3 dny. Přípravek je vhodný rovněž k prevenci recidiv a k pravidelnému čištění uší: k tomu postačuje čistit uši každých 7 až 8 dní.

Předávkování

Neuplatňuje se.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie