FATROXIMIN D.C. 100 mg intramamární mast

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

krávy, skot

Balení: 

sus 12 x 5ml

Složení: 

Rifaximinum

Popis přípravku:

Homogenní červenooranžová mast.

Charakteristika:

Rifaximin je ATB vysoce účinné proti G+ bakteriím, včetně vybraných anaerobů (streptokoky, stafylokoky, aktinomyces, klostridia, bakteroides, fusobakteria).

Indikace:

Léčba mastitid u krav v období zaprahlosti.

Upozornění:

Přípravek má indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.

Dávkování:

1 aplikátor na čtvrť vemene po posledním dojení při zaprahování.

Způsob podání:

Intramamárně.

Ochranná lhůta:

Maso: Bez ochranných lhůt.
Vemeno musí být vyloučeno z lidského konzumu.
Mléko: Bez ochranných lhůt po porodu v případě, že délka zaprahlosti je 35 dnů nebo delší.
35 dnů po ošetření v případě, že délka zaprahlosti je kratší než 35 dnů.

Doba použitelnosti:

36 měsíců

Způsob uchovávání:

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.

Reg.č.:

96/842/97-C, 96/0638/97-S