HALAGON 0,5 mg/ml perorální roztok pro telata

antiparazitární přípravek s obsahem halofuginonu pro telata

Dodavatel: 

EMDOKA - Belgie

Zvířata: 

skot

Balení: 

490 ml HDPE lahvička

Složení: 

Halofuginonum

Popis přípravku:

Čirý žlutý roztok.

Charakteristika:

Účinná látka, halofuginon, je antiprotozoikum ze skupiny chinazolinonových derivátů. Halofuginon-laktát je sůl, jejíž antiprotozoální vlastnosti a účinnost proti Cryptosporidium parvum byly prokázány jak za in vitro podmínek, tak i při uměle vyvolaných a při přirozených infekcích. Tato sloučenina má cryptosporidiostatický účinek na Cryptosporidium parvum. Je hlavně účinná proti volným stádiím tohoto parazita.
Koncentrace, které inhibují 50% respektive 90% parazitů v in vitro testačním systému, jsou IC50 < μg/ml a IC90 = 4,5 μg/ml..

Indikace:

• Prevence průjmu způsobeného diagnostikovanou infekcí Cryptosporidium parvum na farmách s výskytem kryptosporidiózy - aplikace se musí provést během prvních 24-48 hodin věku.
• Zmírnění průjmu způsobeného diagnostikovanou infekcí Cryptosporidium parvum - aplikace musí začít během 24 hodin po nástupu průjmu.
V obou případech byla prokázána redukce vylučování oocyst.

Způsob podání a podávané množství:

Pro perorální podání u telat po krmení.
Dávka je: 100 μg halofuginonu / kg ž. hm. / jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů, tj. 4 ml přípravku HALAGON/20 kg ž. hm./ jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů.
Zjednodušené dávkování: Telata od 35 do 45 kg – 8 ml Halagonu denně po 7 následujících dnů.
Telata od 45 do 60 kg – 12 ml Halagonu denně po 7 následujících dnů.

Ochranná lhůta:

Maso: 13 dnů.

Způsob uchovávání:

Uchovávat lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Doba použitelnosti:

2 roky v neporušeném obalu.
6 měsíců po prvním otevření vnitřního obalu.

Reg.č.:

EU/2/16/201/001-003